Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

17
Mei
Gepost door Monique Mooren

Innovatief aanbesteden van groenafval en gras

Gepubliceerd op 17 mei 2017

De Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras). Wat duurzaam is, schrijft deze Handreiking niet voor. Wél geeft de Handreiking handvatten om de duurzaamheidsthema’s ‘klimaat’ en ‘circulaire economie’ te operationaliseren in een aanbesteding. Hiervoor is gekozen omdat overheden hun beleidsambities op deze thema’s steeds vaker willen toepassen in criteria voor inkoop van groenonderhoud en verwerking van groenafval stromen.

Download hier de Handreiking van het BVOR.

Duurzaamheidscriteria

De NEN heeft onlangs het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema gepubliceerd. Dit schema maakt certificatie mogelijk tegen de tweede uitgave van NTA 8080: de norm met duurzaamheidseisen en eisen aan ketenbeheer. Het geactualiseerde schema is niet alleen van toepassing op bio-energie, maar ook op biobased producten.

‹ Nieuwsoverzicht
GERELATEERD NIEUWS

Bent u actief op het gebied van circulaire economie? En heeft u interesse om de R&D- en marktkan...

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...

Dit lectoraat gaat zich richten op de isolatie en identificatie van hoogwaardige inhoudsstoffen uit ...