Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Het maken van afspraken is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de bio-based ecnonomy. Bedrijven en consumenten hebben bepaalde zekerheden nodig over bijvoorbeeld kwaliteitsaspecten en het is belangrijk dat de uitwisselbaarheid van producten wordt geoptimaliseerd.

Normen zijn hiervoor een krachtig instrument. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. De afspraken worden vastgelegd in de vorm van termen en definities, functionele en prestatiegerichte eisen, bepalingsmethoden en ‘best practices’.Normalisatie is het proces om te komen tot een norm.

Normalisatie draagt onder andere bij aan:

  • het waarborgen van kwaliteitsaspecten op een acceptabelniveau;
  • de eliminatie van handelsbarrières en de vereenvoudiging van wet- en regelgeving;
  • het verbeteren van de uitwisselbaarheid van producten;
  • de harmonisatie van test- en beproevingsmethoden,producteigenschappen en kwaliteitscriteria;
  • het waarborgen van de duurzaamheid en de bescherming van de omgeving (milieu);
  • het waarborgen van de specifieke identificatie, keuring en certificatie van dergelijke producten;
   ondersteuning van innovatie.

NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. De begeleiding door NEN is erop gericht om te waarborgen dat dit proces is open, transparant en gericht op consensus is.

Normcommissie Bio-based producten

In 2010 is de Nederlandse normcommissie 310 031 Bio-based producten opgericht. Hierin zijn de Nederlandse belanghebbenden met betrekking tot dit onderwerp vertegenwoordigd. De normcommissie is het aanspreekpunt voor bedrijven en organisaties in de bio-based sector en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante internationale technische commissies van CEN (Europese Normalisatie)en ISO(mondiale normalisatie).

Onder Nederlands voorzitterschap en secretariaat is eind 2011 de Europese normcommissie CEN/TC 411 Bio-based products opgericht. In opdracht van de Europese Commissie, worden daar de komende jaren normen ontwikkeld voor bio-based producten. In de normcommissie zijn Europese belanghebbenden vertegenwoordigd via de nationale normalisatie-instituten zoals NEN en via Europese belangenorganisaties.

Vanuit de normcommissie Bio-based producten wordt de Nederlandse inbreng verzorgd in deze TC en worden experts afgevaardigd in de werkgroepen. De Nederlandse normcommissie speelt een belangrijke rol als denktank voor normontwikkelingen binnen deze CEN commissie, maar ook voor andere, eventuele toekomstige, internationale ISO en CEN werkgroepen en commissies die actief zijn op het gebied van bio-based producten.

Duurzaamheid

In aanvulling op de normcommissie 310 031 Bio-based producten, wordt normalisatie op gebied van duurzame biomassa in Nederland behandeld door de volgende NEN commissies.

  • Normcommissie 310 383 “Duurzaamheidscriteria voor biomassa”;
  • Commissie van Deskundigen Schemabeheer duurzaamheidscriteria biomassa; (NTA 8080)
  • Normcommissie 390 01205 “Milieuzorgsystemen” inclusief broeikasgasemissies;
  • Normcommissie 310 028 “Vloeibare en gasvormige (bio)brandstoffen”(inclusief taakgroep 0037 Biomethaan);
  • Normcommissie 310 193 “Aardgas” inclusief biogas;
  • Normcommissie 310 343 “Vaste biobrandstoffen”.

 Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Bent u actief op het gebied van circulaire economie? En heeft u interesse om de R&D- en marktkan...

De biologische melk, karnemelk en yoghurt van Arla zit vanaf dit weekend in het meest duurzame zuive...

Dit lectoraat gaat zich richten op de isolatie en identificatie van hoogwaardige inhoudsstoffen uit ...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Green PAC iLab
  Green PAC iLab
  Green PAC iLab biedt startende ondernemers ondersteuning bij het ontwikkelen, produceren en vermarkten van innovatieve kunststof (delen van) producten. Bij Green PAC iLab wordt deze ondersteuning onder zeer gunstige voorwaarden aangeboden en creëert volop kansen om te werken aan de wereld van morgen!

  Adresgegevens
  Ceintuurbaan 15, Zwolle

  Website
  www.greenpacilab.nl

  Toegevoegd door
  Julie Zonneveld


  Naar de volledige kaart

 • NEN
  NEN
  Normalisatie vindt plaats op drie niveaus: * Nationaal heeft een werkgroep onder begeleiding van NEN een duurzaamheidsnorm opgesteld op basis van de Cramer criteria (ook wel bekend als NTA 8080). * Europees worden normen ontwikkeld als instrument voor de implementatie van de Europese richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. NEN voert het secretariaat van de technische commissie die deze normen ontwikkeld. * Internationaal is normalisatie opgestart om tot mondiale normen voor duurzaam geproduceerde biomassa te komen. Om aan te tonen dat de biomassa die wordt gebruikt voor energietoepassingen ook duurzaam geproduceerd is, kunnen organisaties zich laten certificeren. Het certificaat geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat desbetreffende organisatie volgens de opgestelde duurzaamheidseisen produceert. Onder NEN Schemabeheer is een certificatieschema opgesteld met de spelregels voor certificatie tegen de bovengenoemde NTA 8080. Ook dit schema wordt internationaal weggezet, aangezien een belangrijk deel van de biomassa voor de Nederlandse markt zal moeten worden geïmporteerd

  Adresgegevens
  Vlinderweg 6, Delft

  Website
  http://www.nen.nl/web/Energie/Duurzame-biomassa.htm

  Toegevoegd door
  NEN


  Naar de volledige kaart

 • PEFC Nederland
  PEFC Nederland
  Nederlandse vertegenwoordiging van het wereldwijde systeem voor duurzaam bosbeheer PEFC (www.pefc.org ) duurzaam beheerd bos levert niet niet alleen duurzaam hout en papier ,maar ook grondstof voor duurzame energie en bio chemicals

  Adresgegevens
  Kokermolen 11 3994 DG, Houten

  Website
  www.pefcnederland.nl

  Toegevoegd door
  kees


  Naar de volledige kaart

 • Between-us
  Between-us
  Onze klanten zijn op zoek naar nieuwe strategieën, nieuwe producten, en inzet van nieuwe grondstoffen. Between-us helpt bedrijven met het integreren van duurzaamheid in de business: strategie, ontwerp en uitrol van het duurzaamheidsprogramma en innovatie. Wij werken met business schools als INSEAD en IMD rondom praktijk-cases. Tevens expertise op het gebied van o.a. Dow Jones Sustainability Index, GRI, RepTrak, Carbon Disclosure Project, Credit360.

  Adresgegevens
  4818 RD, Breda

  Website
  www.between-us.com

  Toegevoegd door
  Els


  Naar de volledige kaart

 • Kaales Natuur & Ondernemen
  Kaales Natuur & Ondernemen
  Advies & Projectbureau waarbij natuur & ondernemen centraal staan. Op een innovatie en creatieve manier wordt ingezet op het mogelijk maken van duurzaam ondernemen in de bouw, landbouw, recreatie en wildbeheer.

  Adresgegevens
  Angerenstein 13, Ugchelen

  Website
  kaales.nl

  Toegevoegd door
  Kaales Natuur & Ondernemen


  Naar de volledige kaart

 • Bio Base Europe Training Center
  Bio Base Europe Training Center
  The Bio Base Europe Training Center in Terneuzen (The Netherlands) is an education, network, and exhibition center promoting the development of a sustainable biobased economy. Bio Base Europe is Europe’s first open innovation and education center for the biobased economy. Flanders and The Netherlands have joined forces to build state-of-the-art research and training facilities to speed up the economic growth, innovation capacity, and sustainable development of our society.

  Adresgegevens
  Zeelandlaan 2, Terneuzen

  Website
  http://www.bbeu.org/

  Toegevoegd door
  Bio-Base-Europe-Training-Center


  Naar de volledige kaart

 • Parklaan landschapsarchitecten
  Parklaan landschapsarchitecten
  We maken plannen voor de buitenruimte cq het landschap. Thema\'s waar we aan werken zijn duurzaamheid, agrarische bedrijvigheid en de ontwikkeling van het landelijk gebied.

  Adresgegevens
  Vughterstraat 221, 5211gd Den Bosch


  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Triple Benefit
  Triple Benefit
  Projectmanagement duurzame procesverbetering.

  Adresgegevens
  De Braakweg 12A, Enschede


  Toegevoegd door
  Rik


  Naar de volledige kaart

 • AVIH
  AVIH
  Algemene Vereniging Inlands Hout. Wij zijn de brancheorganisatie voor de bosbeheerders, bosbouwaannemers, rondhout- en biomassa producenten en handelaren en de zagerijen. Wij hebben aandacht voor bos én hout.

  Adresgegevens
  Kokermolen 11, Houten

  Website
  www.avih.nl

  Toegevoegd door
  Berdien van Overeem


  Naar de volledige kaart