Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Het maken van afspraken is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de bio-based ecnonomy. Bedrijven en consumenten hebben bepaalde zekerheden nodig over bijvoorbeeld kwaliteitsaspecten en het is belangrijk dat de uitwisselbaarheid van producten wordt geoptimaliseerd.

Normen zijn hiervoor een krachtig instrument. Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. De afspraken worden vastgelegd in de vorm van termen en definities, functionele en prestatiegerichte eisen, bepalingsmethoden en ‘best practices’.Normalisatie is het proces om te komen tot een norm.

Normalisatie draagt onder andere bij aan:

  • het waarborgen van kwaliteitsaspecten op een acceptabelniveau;
  • de eliminatie van handelsbarrières en de vereenvoudiging van wet- en regelgeving;
  • het verbeteren van de uitwisselbaarheid van producten;
  • de harmonisatie van test- en beproevingsmethoden,producteigenschappen en kwaliteitscriteria;
  • het waarborgen van de duurzaamheid en de bescherming van de omgeving (milieu);
  • het waarborgen van de specifieke identificatie, keuring en certificatie van dergelijke producten;
   ondersteuning van innovatie.

NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. De begeleiding door NEN is erop gericht om te waarborgen dat dit proces is open, transparant en gericht op consensus is.

Normcommissie Bio-based producten

In 2010 is de Nederlandse normcommissie 310 031 Bio-based producten opgericht. Hierin zijn de Nederlandse belanghebbenden met betrekking tot dit onderwerp vertegenwoordigd. De normcommissie is het aanspreekpunt voor bedrijven en organisaties in de bio-based sector en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante internationale technische commissies van CEN (Europese Normalisatie)en ISO(mondiale normalisatie).

Onder Nederlands voorzitterschap en secretariaat is eind 2011 de Europese normcommissie CEN/TC 411 Bio-based products opgericht. In opdracht van de Europese Commissie, worden daar de komende jaren normen ontwikkeld voor bio-based producten. In de normcommissie zijn Europese belanghebbenden vertegenwoordigd via de nationale normalisatie-instituten zoals NEN en via Europese belangenorganisaties.

Vanuit de normcommissie Bio-based producten wordt de Nederlandse inbreng verzorgd in deze TC en worden experts afgevaardigd in de werkgroepen. De Nederlandse normcommissie speelt een belangrijke rol als denktank voor normontwikkelingen binnen deze CEN commissie, maar ook voor andere, eventuele toekomstige, internationale ISO en CEN werkgroepen en commissies die actief zijn op het gebied van bio-based producten.

Duurzaamheid

In aanvulling op de normcommissie 310 031 Bio-based producten, wordt normalisatie op gebied van duurzame biomassa in Nederland behandeld door de volgende NEN commissies.

  • Normcommissie 310 383 “Duurzaamheidscriteria voor biomassa”;
  • Commissie van Deskundigen Schemabeheer duurzaamheidscriteria biomassa; (NTA 8080)
  • Normcommissie 390 01205 “Milieuzorgsystemen” inclusief broeikasgasemissies;
  • Normcommissie 310 028 “Vloeibare en gasvormige (bio)brandstoffen”(inclusief taakgroep 0037 Biomethaan);
  • Normcommissie 310 193 “Aardgas” inclusief biogas;
  • Normcommissie 310 343 “Vaste biobrandstoffen”.

 Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

De realisatie van een biobased economy is niet alleen noodzakelijk: het biedt tegelijkertijd geweldi...

Van 15 tot en met 19 januari 2018 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economi...

De gemeente Renkum maakt serieus werk van de circulaire economie! Voor de reconstructi...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Tree Power
  Tree Power
  Tree Power wil uitgroeien tot een producent van tweede generatie bio olie. Tree Power ontwikkelt op het moment een aantal pyrolyse installaties in Europa, waaronder de Empyro installatie in Hengelo.

  Adresgegevens
  Prins Hendrikkade 1a 3441XD, Woerden


  Toegevoegd door
  Edwin Noomen


  Naar de volledige kaart

 • Attero BV
  Attero BV
  Attero zet afval om in grondstoffen en duurzame energie. Uit organisch afval maken we onder andere bodemverbeteraar en groen gas, en ontwikkelen we projecten die aansluiten bij de biobased economy, bijvoorbeeld de productie van bioplastics als PHA uit GFT en PLA uit cellulosehoudende stromen.

  Adresgegevens
  James Cookweg 10, Venlo

  Website
  http://www.attero.nl

  Toegevoegd door
  Carlijn


  Naar de volledige kaart

 • Stichting Vlasmanifestatie
  Stichting Vlasmanifestatie
  Stichting Vlasmanifestatie is actief om vlas als duurzame herwinbare grondstof in brede kring onder de aandacht te brengen, educatief,cultuurhistorisch,agrarisch. Ketenbevorderend

  Adresgegevens
  Boddebkampsingel 134, Enschede

  Website
  http://www.dekrachtvanvlas.nl/

  Toegevoegd door
  Trix Niesthoven


  Naar de volledige kaart

 • Chr. Agrarische Hogeschool Vilentum Dronten
  Chr. Agrarische Hogeschool Vilentum Dronten
  HBO onderwijs- en onderzoeksinstelling o.a. binnen het thema biobased economy. Onze pijlers zijn: -productie van agro-grondstoffen uit landbouw en natuurlijke omgeving -bioraffinage van agro-grondstoffen tot verschillende waardevolle componenten -nutrientkringlopen en hergebruik -biogasproductie

  Adresgegevens
  De Drieslag 4, Dronten


  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • de Heer land en water
  de Heer land en water
  De Heer land en water is een innovatieve organisatie werkzaam in de grond-, weg en waterbouw. Wij voeren onderhoud uit aan de openbare ruimte, dit doen wij voor provincies, gemeenten, waterschappen en natuur en recreatieschappen.

  Adresgegevens
  Noordzijdseweg 145a, Polsbroek

  Website
  www.deheerlandenwater.nl

  Toegevoegd door
  jmdeheerlandenwater-nl


  Naar de volledige kaart

 • MIRACAMPO BV
  MIRACAMPO BV
  Miracampo is an investor in the areas of alternative energy, water, materials and sustainable chemicals. Founded in 2010 it has invested in and advised companies in these industrial sectors.

  Adresgegevens
  oosterom 4, Sneek

  Website
  http://www.miracampo.nl/

  Toegevoegd door
  Ed Flohr


  Naar de volledige kaart

 • Projectburo De Laat
  Projectburo De Laat
  Adviesbureau dat de afgelopen jaar vooral biomassaprojecten heeft gedaan. Vooral ervaring met kwaliteit, homogeniteit en continuïteit van feedstock. Lid van Platform Bio-energie en NBKL.

  Adresgegevens
  Hogenkampseweg 124 6871JT, Renkum

  Website
  http://www.projectburodelaat.nl/

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • RSW bv
  RSW bv
  Regionaal Sorteercentrum West bv is een werkmaatschappij van de Ecovere Holding te Den Haag dat in Zuid-Holland een vooraanstaande positie inneemt op het gebied van de recycling van puin, houtafval en bouw- en sloopafval tot waardevolle secundaire bouw- en grond- brandstoffen. RSW een moderne dynamische onderneming met een voortrekkersrol op het gebied van ontwikkeling en bewerking van afvalstoffen en biomassa. Op zoek naar oplossingen op maat, is RSW in staat om snel in te spelen op de noodzakelijke ontwikkelingen die nodig zijn voor een duurzame wereld. Bij al onze activiteiten krijgen duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ruimschoots aandacht. Door recycling van afvalstromen wordt bespaard op schaarse grondstoffen. Arbeidszorg staat bij ons bedrijf hoog in het vaandel. Al onze producten en diensten voldoen aan de hoge eisen die verbonden zijn aan de certificaten die van toepassing zijn op onze activiteiten. Werkwijzen en processen van RSW moeten voldoen aan de BBT om te voldoen aan de Europese richtlijn IPPC. Samen met onze partners staan wij voor “gezamenlijke afvalzorg”

  Adresgegevens
  Waterpas 100 , Den Haag

  Website
  www.rsw-eco.nl

  Toegevoegd door
  Marcel


  Naar de volledige kaart

 • Triple Benefit
  Triple Benefit
  Projectmanagement duurzame procesverbetering.

  Adresgegevens
  De Braakweg 12A, Enschede


  Toegevoegd door
  Rik


  Naar de volledige kaart