Groene Grondstoffenreeks

De Groene Grondstoffenreeks bestaat uit handzame boekjes die in begrijpelijke taal verschillende onderwerpen uit het werkveld belichten. De reeks is voortgekomen uit het onderzoeksprogramma ‘Groene Grondstoffen’ dat van 2003 tot 2007 liep en werd gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. De reeks wordt, ook na de beëindiging van het programma, voortgezet en er verschijnen met enige regelmaat nieuwe titels.

The series Green Resource from Wageningen-FBR comprises small, accessible booklets on a variety of subjects relevant for the biobased economy. The series originates from a policy support program Green Resources, commissioned by the Dutch Ministry of Agriculture, which has run between 2003 and 2007. After the end of the program the Green Resources series was continued. New titles appear at irregular intervals. Some booklets are available in English. These issues are marked in the list below.