Casus: Waterboxx

Praktijkvoorbeeld voor projectonderwijs in het HBO

Met de Waterboxx van Groasis kun je bomen laten groeien in dorre gebieden. Een uitgekiende techniek bespaart water en helpt de kwetsbare kiemplanten.

Inleiding

De Groasis Waterboxx is een praktisch instrument dat in staat is om het probleem van het planten van bomen in gematigde en dorre gebieden op te lossen en de resultaten hiervan te verbeteren.

De Groasis Technologie is een kopie van hoe Moeder Natuur problemen bij het planten in woestijnen, in geërodeerde gebieden of op onvruchtbare grond en gesteente oplost. De Waterboxx is efficiënt met water en zorgt ervoor dat je planten kunt zaaien of planten in gebieden waar water schaars of duur is.

De technologie kan zo helpen de vegetatie te herstellen in woestijnen of in gebieden die door menselijk handelen geërodeerd zijn. De geplante bomen leveren hout en fruit. Groenten en struiken leveren zaden en bessen voor mens en dier.

Techniek

De techniek van Groasis laat boomzaden kiemen onder de meest droge omstandigheden. Aan de basis staat een speciale bak van bioplastic die zorgt dat overdag opgevangen lucht ’s nachts condenseert. Het condensvocht wordt gebruikt door de plant. Het deksel van de Waterboxx loopt naar het midden taps toe. Het vocht uit de overdag verwarmde lucht condenseert ’s nachts op het deksel, stroomt naar het midden en vormt een voorraad in het reservoir binnen in de bak. Van daaruit wordt het water met behulp van een katoenen draad geleidelijk naar het zaadje gevoerd zodat dit kan ontkiemen. Wanneer de kiemplant uitgroeit tot boom, breken de dikker wordende stam en de vertakkende wortels de bak. De restanten bioplastic wordt na vertering opgenomen door de bodem.

Vermarkting

De Waterboxx wordt commercieel vermarkt. Kosten zijn tussen de 1 à 2 US$ per plant. De box wordt in meer dan 30 landen gebruikt. Je kunt met de Waterboxx elk droog, geërodeerd of rotsachtig gebied planten; het overlevings-percentage is meer dan 90%.

Publicaties

Links

Gebruikte bronnen

  1. Bioraffinage en SBIR: kansen verzilveren in de praktijk. Brochure Agentschap NL 2013
  2. Factsheet Biobased Economy
  3. Website Groasis