TKI-BBE

Tot 2023 gaven de Topsectoren Chemie, Energie en Agri & Food via de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) richting aan de onderzoeksagenda op het gebied van de biobased economy. Per 1 januari 2023 is TKI-BBE gefuseerd met TKI Chemie in de nieuwe TKI Groene Chemie en Circulariteit.

TKI-BBE handelt als zelfstandige stichting de lopende (project)verplichtingen af. Nieuwe activiteiten en projecten worden geïnitieerd door TKI Groene Chemie en Circulariteit.

Directie

  • Peter Berben
  • Ed de Jong

Raad van Toezicht

  • Tom van Aken
  • Bert Weckhuyzen
  • Jacqueline Vaessen

Contact
Stichting TKI-BBE
Agro Business Park 82
6708 PW Wageningen
e-mail
KvK-nummer: 55842143