Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

De website Groene Grondstoffen www.groenegrondstoffen.nl biedt achtergrond informatie over groene grondstoffen en de Biobased Economy. De Biobased Economy omvat een zeer breed veld waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie, de zogenaamde groene grondstoffen, worden ingezet voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie. Hieruit is de Groene Grondstoffenreeks voortgekomen, handzame boekjes in begrijpelijke taal waarin verschillende onderwerpen uit het werkveld worden belicht. De reeks wordt ook nu voortgezet en er zullen met enige regelmaat nieuwe titels verschijnen.

Binnen het programma zijn inmiddels vijftien publicaties verschenen waarvan de inhoud te downloaden is via onderstaande links, of via de website

 

Platform Groene Grondstoffen is een initiatief van Wageningen Universiteit Food & Biobased Research en het Ministerie van Economische Zaken.

Terug
GERELATEERD NIEUWS

De realisatie van een biobased economy is niet alleen noodzakelijk: het biedt tegelijkertijd geweldi...

Van 15 tot en met 19 januari 2018 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economi...

De gemeente Renkum maakt serieus werk van de circulaire economie! Voor de reconstructi...