Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld  inhoudsstoffenchemicaliën,  materialentransportbrandstoffen, en elektriciteit en warmte

Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën. Biomassa heeft ten opzichte van andere fossiele vervangers zoals zon en wind de unieke eigenschap dat het gebuikt kan worden voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Het gaat dus niet alleen over energie.

schema kringloop biobased economy

Biobased, Bio- en Circulaire Economie

Lees hier meer over de verschillen en achtergronden van deze termen.

Overgang is kans voor Nederland

VNO/NCW: ‘Biobased economy  is gouden kans voor economie’

De overgang van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een biobased economy wordt omschreven als een complexe systeeminnovatie in een niet stabiele internationale omgeving. De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Dit heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn innovatie, economische kansen, energieonafhankelijkheid, energiezekerheid en het verminderen van broeikasgassen.

Juist Nederland heeft alles in huis om van de biobased economy een succes te maken: uitstekende landbouwkennis, goede logistiek en een vooraanstaande chemische sector. Lees meer over de economische kansen.

Productiesystemen

De productiesystemen in de biobased economy kunnen globaal in drie onderdelen worden opgedeeld.

 • Biomassavoorziening
  Allereerst is er natuurlijk biomassa. Hiermee worden alle organische grondstoffen bedoeld die gebruikt kunnen worden voor de productie van biobased producten.  Er zijn veel verschillende soorten biomassa die gebruikt kunnen worden. Meer informatie over de soorten biomassa is hier te lezen.
 • Verwerking door middel van technologie
  Vervolgens worden de stromen biomassa op verschillende  manieren voorbewerkt en verwerkt, zodat er biobased producten en toepassingen van gemaakt kunnen worden. Meer informatie over verschillende conversietechnieken is hier te lezen.
 • Producten
  Na bewerking kunnen de biomassa (tussen)producten  voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De biomassa wordt ingezet als brandstof, energie of bioplastic, maar dat hangt wel af van de kwaliteit en de soort biomassa. Houtresten kunnen bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor de opwekking van warmte, maar zijn nog lastig te gebruiken voor het verkrijgen van medicijnen of specifieke chemicaliën. Meer informatie over de verschillende producten:  inhoudsstoffenchemicaliënmaterialentransportbrandstoffenbiogaselektriciteit en warmte buy sizegenetics.

Bioraffinage

Een belangrijke term in de biobased economy is cascadering. Cascadering wil zeggen dat je altijd als eerst de componenten met de hoogste toegevoegde waarde uit je biomassa probeert te halen. Hoogwaardige  componenten kunnen ingezet wordt voor complexe chemische processen – zoals het maken van medicijnen of chemicaliën. Onderdelen van biomassa die niet meer te gebruiken zijn voor materialen of chemie kan je later in het proces altijd nog verbranden voor het opwekken van energie (elektriciteit en warmte buy sizegenetics). Het zou zonde zijn om de waardevolle onderdelen van de biomassa hiervoor te gebruiken. De bestandsdelen uit de biomassa worden dan niet optimaal benut.  Bioraffinage is dus het uiteen rafelen van biomassa in verschillende fracties voor diverse toepassingen. Via cascadering probeert men dit zo optimaal mogelijk te doen. Lees verder over bioraffinage en cascadering.

In onderstaand overzicht is het hele concept van de BioBased Economy  in beeld gebracht.

schema keten biobased economy Roland Berger

 

 

Links

 

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

De verpakkingssector houdt zich steeds meer bezig met biobased materialen als het om verpakkingen ga...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Biobased Economy Magazine
  Biobased Economy Magazine
  Biobased Economy Magazine is het Nederlandstalige vaktijdschrift voor iedereen die professioneel betrokken is bij de biobased economy. Het vakblad wordt ieder kwartaal verspreid. De eerste editie zal verschijnen op het snijden van de maanden april en mei. De oplage van Biobased Economy Magazine is 5.000 exemplaren. De verspreiding vindt plaats onder beslissers in de Nederlandse chemie, agro & tuinbouw, energie, food & feed, logistiek, uitgangsmaterialen en farma sector; te weten bij ondernemers, beleidsmakers, politici, intermediairs, branchevertegenwoordigers, onderzoekers en professionals in het onderwijs.   Biobased Economy Magazine is een uitgave van EG Media met medewerking van het Biorenewable Business Platform, N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Wageningen University & Research centre, Rotterdam Climate Initiative en het Dutch Biorefinery Cluster.

  Adresgegevens
  5406DA, Uden

  Website
  www.biobasedeconomymagazine.nl

  Toegevoegd door
  Edwin


  Naar de volledige kaart

 • AquaPhyto BV
  AquaPhyto BV
  Het energiethema bij AquaPhyto is onder andere gericht op het produceren, ontwikkelen, optimaliseren en het vercommercialiseren van het product micro-wieren als grondstof voor biobrandstoffen. Dit ontwikkeltraject heeft een praktijkgericht karakter en vindt plaats op de onderzoekslocatie van AquaPhyto, waarbij met diverse nationale (Econcern, Ecofys) en internationale (Teijin ltd, Japan) concerns alsmede kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam) wordt samengewerkt.

  Adresgegevens
  1090 hc, amsterdam, netherlands

  Website
  www.aquaphyto.com

  Toegevoegd door
  AquaPhyto-BV


  Naar de volledige kaart

 • Warmteplan B.V.
  Warmteplan B.V.
  Biobased isolatiemateriaal op basis van houtvezel en cellulose. En biobased pleistermateriaal voor naadloze akoestische plafonds.

  Adresgegevens
  Mercuriusweg 5, Brummen

  Website
  www.warmteplan.nl

  Toegevoegd door
  warmteplan


  Naar de volledige kaart

 • TKI BBE
  TKI BBE
  De Topsectoren Agri&Food, Chemie en Energie bouwen via de Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) de onderzoeksagenda en bieden bedrijven en kennisleveranciers financiële steun bij onderzoeksprojecten.

  Adresgegevens
  Nieuwe Kanaal 9-a, Wageningen

  Website
  www.tki-bbe.nl

  Toegevoegd door
  Bert


  Naar de volledige kaart

 • Algae Food & Fuel
  Algae Food & Fuel
  Algae Food & Fuel ontwikkelt, bouwt, verkoopt, installeert en beheert bioreactoren voor algenproductie. Het gebruik van innovatieve technologie op het gebied van verlichting, procesvoering en oogstsystemen resulteert in een hogere en kostenefficiente opbrengst, productiviteit en stabiliteit van algenkweekprocessen.

  Adresgegevens
  Nijverheidsweg 27, Hendrik Ido Ambacht

  Website
  www.algaefoodfuel.com/

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Nova Lignum
  Nova Lignum
  Nova Lignum gaat biobased bouwmaterialen produceren. Plantaardige reststromen uit de glastuinouw worden samen met 100% natuurlijke grondstoffen (zonder chemische of oliegerelateerde toevoegingen) opgewaardeerd tot nieuwe gevelbekleding, met veel esthetische mogelijkheden. Maar naast bio-based, is het product brandwerend, vormvast en volledig recyclebaar! Samen met de lange levensduur en goede verwerkbaarheid, is dit uniek!

  Adresgegevens
  Rondom 125, Dinteloord

  Website
  www.novalignum.nl

  Toegevoegd door
  Johan


  Naar de volledige kaart

 • Thomas Consulting
  Thomas Consulting
  B2B advies op het gebied van MVO, duurzaamheid en Socially Responsible Investments. Specialisatie in Food & Agribusiness; ook werkzaam voor universiteiten.

  Adresgegevens
  Groenstraat 139/155, Tilburg

  Website
  www.thomas-consulting.nl

  Toegevoegd door
  karin


  Naar de volledige kaart

 • Ingrepro B.V.
  Ingrepro B.V.
  Ingrepro B.V., een besloten vennootschap met hoofdkantoor in Borculo (Gelderland), is een algen bio-technologie bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële algenproductie.

  Adresgegevens
  Heure 6a, Borculo

  Website
  http://www.ingrepro.nl/renewables/

  Toegevoegd door
  Ingrepro


  Naar de volledige kaart

 • MWH Global
  MWH Global
  MWH is een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd succesvolle en duurzame oplossingen biedt voor hedendaagse vraagstukken op het gebied van water, milieu en ruimte, afval en energie. MWH levert oplossingen waar overheid, havens en industrie daadwerkelijk behoefte aan hebben. Immers voor MWH moet innovatie een doel dienen. MWH adviseert en ondersteunt opdrachtgevers vanuit een persoonlijke aanpak en een stevige deskundigheid en streeft daarbij naar lange en hechte relaties. De medewerkers van MWH vormen daarbij de grootste kracht. MWH koppelt zijn lokale kracht aan een wereldwijd netwerk van 180 vestigingen (verspreid over vijf continenten in 38 landen, met 7.000 medewerkers).

  Adresgegevens
  westervoortsedijk 50 , arnhem

  Website
  http://www.mwhglobal.nl/

  Toegevoegd door
  atoes


  Naar de volledige kaart