Log in het BBE netwerk

Accountgegevens

Linkedin

    Koeienmest. Foto: Sten Porse

Eén van de manieren om biomassa om te zetten in een biogas is vergisting. Bij vergisting wordt biomassa omgezet naar onder andere alcohol, melkzuur, methaan en CO2 met behulp van micro-organismen: gisten. Dit zijn eencellige schimmels. Vergisting wordt gebruikt in de voedselindustrie en in de productie van biogas.

 

Wat is vergisting?

Het bekendste gist is biergist. Dit gist wordt voor in de voedselindustrie gebruikt: om brood te laten rijzen, doordat er CO2 vrijkomt in het vergistingsproces en het zorgt ervoor dat de suikers in alcohol worden omgezet bij het maken van bier en wijn. Andere gisten zorgen voor het vergisten van biomassa: het omzetten van organische stof in biogas. De biomassa die vergist wordt kan mest zijn, maar kan ook een combinatie van verschillende soorten biomassa zijn (covergisting). Een belangrijk element van het (co)vergistingsproces is de hoeveelheid zuurstof: als er geen zuurstof aanwezig is (anaeroob), wordt er meer alcohol gemaakt, als er meer zuurstof is, leidt dit vooral tot groei van de bacteriekolonie. Daarom vindt de vergisting van biomassa plaats in luchtdichte ruimten. Er zijn twee manieren om biomassa te vergisten: droge en natte vergisting.

 

Natte vergisting

Bij natte vergisting ligt de biomassa opgeslagen in afgesloten tanks. Dit heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste komt er geen zuurstof bij, wat zorgt voor een hogere omzet van biomassa naar biogas. Bovendien zorgt dit voor een temperatuur waar de bacteriën optimaal in werken.  Regelmatig wordt de biomassa omgeroerd, om te voorkomen dat de biomassa uit elkaar valt in verschillende lagen, wat het vergistingsproces zou kunnen vertragen. De eindproducten van dit proces zijn biogas en als restproduct digestaat. Momenteel wordt er op deze manier 10 ton per dag geproduceerd in Nederland. Het digestaat wordt gebruikt als meststof en gaat weer terug naar het land.

 

Droge vergisting

Droge vergisting vindt in Nederland alleen in één installatie in Lelystad plaats. Dit gebeurt eigenlijk alleen bij droge biomassa die anders gecomposteerd zou worden. De biomassa wordt in batches in afgesloten tanks gestopt en vermengd met de biomassa uit een oude batch. Na vermenging wordt de zuurstof uit de tank gehaald en vervangen door CO2. Ondanks dat het droge vergisting heet, wordt er toch water toegevoegd, omdat de (gist)bacteriën anders niet kunnen groeien. Als de biomassa vergist is, wordt het grootste deel hiervan verwijderd. Een klein deel blijft achter als basis voor een nieuwe batch.

 

Waarom vergisten?

Vergisting is één van de conversiemethoden om biomassa om te zetten in biogas. Meer uitleg hierover is te vinden onder het kopje ‘Wat is BBE?’. Daarnaast worden er vanuit Europa maxima gesteld aan het gebruik van dierlijke bemesting van land. Voor stikstof is dit maximum gesteld aan 170 kg stikstof aan dierlijke mest per hectare per jaar. Zeker in regio’s in Nederland met veel intensieve veehouderij, zoals Noord-Brabant en Gelderland, is dit een motivatie om alternatieven te vinden voor het mestoverschot. Door vergisting wordt een deel van de biomassa omgezet in biogas, terwijl er een kleiner gedeelte overblijft om het land te bemesten. Hierdoor kunnen boeren beter aan de wettelijk verplichte normen voldoen.

 

Links

Terug
GERELATEERD NIEUWS

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materi...

Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa producer...

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie va...

GERELATEERDE ORGANISATIES
 • Natuurlijk Advies
  Natuurlijk Advies
  Adviesbureau op het gebied van inrichting en beheer van het landelijk gebied. Advies gericht op oogsttechniek, logistiek, verwerkingstechnieken, uitwerken van businesscases en afzetmarkt voor biomassa.

  Adresgegevens
  Bittervoorn, Krommenie

  Website
  http://www.natuurlijkadvies.nl/

  Toegevoegd door
  Rolf


  Naar de volledige kaart

 • MIRACAMPO BV
  MIRACAMPO BV
  Miracampo is an investor in the areas of alternative energy, water, materials and sustainable chemicals. Founded in 2010 it has invested in and advised companies in these industrial sectors.

  Adresgegevens
  oosterom 4, Sneek

  Website
  http://www.miracampo.nl/

  Toegevoegd door
  Ed Flohr


  Naar de volledige kaart

 • Staatsbosbeheer
  Staatsbosbeheer
  Staatsbosbeheer levert al ruim tien jaar biomassa aan elektriciteitsbedrijven voor de opwekking van duurzame energie. Het gaat dan vooral om ‘energiehout’ (hout dat niet geschikt is voor verwerking in producten). Voor de verwerking van overige biomassa, zoals gras, heide en riet, zijn de ontwikkelingen nog in volle gang. We zullen daarom, samen met partners, blijven zoeken naar manieren om biomassa zo efficiënt en duurzaam mogelijk te hergebruiken. We laten daarmee zien dat we vanuit natuurbeheer een verantwoorde bijdrage kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling van onze maatschappij en economie.

  Adresgegevens
  Princenhof Park 1, Driebergen

  Website
  http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Dossiers/Biomassa/In%20de%20praktijk.aspx

  Toegevoegd door  Naar de volledige kaart

 • Gemeente Alphen aan den Rijn
  Gemeente Alphen aan den Rijn
  Lokale overheid

  Adresgegevens
  Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn

  Website
  www.alphenaandenrijn.nl

  Toegevoegd door
  Mieke Heim


  Naar de volledige kaart

 • Universiteit Twente - IMPACT
  Universiteit Twente - IMPACT
  IMPACT is a research institute that initiates and coordinates research on Energy and Resources through building multidisciplinary teams around ambitious projects and delivering state of the art engineering solutions. In the Energy and Resources domain, the institute focuses on: - sustainable energy generation; - reduction of energy demand and consumption by optimization of products, processes and methods; - new materials based on renewable resources; - reduction of environmental footprints of processes and products. IMPACT stimulates the collaboration with national and international research foundations, R&D departments of advanced and innovative industries, technological institutes and users in academia and society.

  Adresgegevens
  Drienerlolaan 5, Enschede

  Website
  http://www.utwente.nl/impact/

  Toegevoegd door
  Universiteit-Twente---IMPACT


  Naar de volledige kaart

 • Innovem
  Innovem
  business development en advies op het gebied van duurzame energie en groene grondstoffen

  Adresgegevens
  Woudzoom 8, 3823 CA, Amersfoort

  Website
  www.innovem-duurzaam.nl

  Toegevoegd door
  gerardsmakman


  Naar de volledige kaart

 • Bio Energy Management
  Bio Energy Management
  Intermediair en totale projectontwikkeling voor diverse bedrijven op het gebied van energieopwekking uit met name afvalstromen.

  Adresgegevens
  Pekelharinghaven 43, MEDEMBLIK

  Website
  www.orbis-network.com

  Toegevoegd door
  Bert


  Naar de volledige kaart

 • NoWIT B.V.
  NoWIT B.V.
  NoWIT introduceert een revolutionaire technologie (REnescience) voor de scheiding van huishoudelijk restafval. Door middel van een enzymatische hydrolyse wordt het organische deel van het afval gescheiden van het anorganische deel. Hierdoor is een zeer efficiente duurzame energieproductie en hergebruik van grondstoffen mogelijk. REnescience is ontwikkeld door het Deense DONG Energy. NoWIT is een innovatieve partner van DONG en vertegenwoordigt DONG/REnescience op onder andere de Nederlandse markt.

  Adresgegevens
  Kwakscheweg 4, Oud-Beijerland

  Website
  www.no-waste-in-time.nl

  Toegevoegd door
  nowit


  Naar de volledige kaart

 • Bio-energiepark Twente
  Bio-energiepark Twente
  Het Bio-energiepark kan gezien worden als een dynamische bedrijvenlocatie, met "plug and play" ruimte voor pilot-plants op het gebied van innovatieve energieconversietechnieken uit afval en biomassa.

  Adresgegevens
  , Hengelo

  Website
  www.bioenergiepark.nl

  Toegevoegd door
  Bio-energiepark-Twente


  Naar de volledige kaart