Startsein voor eerste biomassabeurs in wereld

Energiebeurs APX-Endex start op 3 november 2011 in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam ’s werelds eerste handelsbeurs voor biomassa. De belangstelling voor biomassaproducten als houtpellets, als alternatief voor steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen, groeit snel.

Productie duurzame energie makkelijker

‘De beurs voor biomassa maakt productie van duurzame energie makkelijker,’ aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). ‘Door de verplichte bijstook van biomassa in kolencentrales in Nederland verwacht ik ook dat de vraag naar biomassa hier de komende jaren fors zal stijgen.’

Green Deal

De handelsbeurs voor biomassa is het resultaat van een Green Deal met Havenbedrijf Rotterdam en APX Endex. De handel in biomassaproducten wordt zo centraal georganiseerd. Daardoor neemt de concurrentie toe en worden de prijzen scherper. Tot nu toe bepaalden verkopende en kopende partijen onderling de prijs.

Knooppunt handel biomassaproducten

De biomassabeurs versterkt verder de positie van Nederland en Rotterdam als knooppunt voor de handel in biomassaproducten. De verwachting is dat de handel in biomassa de komende tijd sterk zal groeien. Het Havenbedrijf verwacht dat er in 2025 in Rotterdam twee tot drie miljoen ton biomassaproducten worden overgeslagen.