Subsidie SDE+ vooral naar projecten voor groen gas

Rijksoverheid.nlIn 2011 werd al in de eerste twee weken na de openstelling van de SDE+ voor circa 1,5 miljard euro aan aanvragen ingediend. Dit onderstreept de kansen die innovatieve ondernemers zien in de SDE+. Eén miljard euro gaat naar groen gasprojecten. Nagenoeg het volledige beschikbare budget van 1,5 miljard euro wordt toegekend aan projecten die productiekosten kennen van maximaal 9 €ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit.

De stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) wordt komend jaar aangescherpt, zodat er meer duurzame energie kan worden geproduceerd voor hetzelfde subsidiebedrag. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) donderdag 3 november 2011 aan de Tweede Kamer. Het bedrag dat beschikbaar is voor de regeling stijgt naar 1,7 miljard euro.

De stimuleringsregeling is zo opgezet dat verschillende vormen van duurzame energie met elkaar concurreren en producenten worden geprikkeld voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te schrijven.

Voorrang

In 2012 krijgen producenten voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal 7 €ct/kWh voor elektriciteit, 48,3 €ct/Nm3 voor groen gas en 19,4 €/GJ voor warmte. Zolang er budget beschikbaar is, komen in volgende fases duurdere projecten aan bod. De basis van de SDE+ blijft ongewijzigd.

Evenwichtige mix van energie

De productie van duurzame energie is duurder dan fossiele energie, zoals gas en kolen. Het kabinet stimuleert de productie van duurzame energie op een economisch verantwoorde manier zodat het concurrerend kan worden. Minister Verhagen streeft naar een evenwichtige mix van energiebronnen waarin duurzame energie geleidelijk een steeds groter aandeel zal uitmaken. ‘Op deze manier produceren we meer groene energie per uitgegeven euro. Hierdoor blijft groene energie voor burgers en bedrijven beter betaalbaar.’

Warmteprojecten

In 2012 komen voor het eerst ook warmteprojecten in aanmerking voor de SDE+. Warmte heeft veel potentieel om goedkoop duurzame energie op te wekken, net als elektriciteit die wordt geproduceerd en gebruikt in het eigen bedrijf. Daarnaast kunnen ook warmtekrachtkoppeling op basis van geothermie en vergassing voor het eerst meedingen. Dit zijn innovatieve technologieën die nog niet eerder in Nederland zijn gerealiseerd.