Presentaties druk bezochte Bioenergiedag Oost-Nederland nu beschikbaar

Oost-Nederland zet in op de productie en inzet van duurzaam ‘groen’ gas.  Attero de publieke organisatie voor verwerking van restafval is momenteel de grootste producent van groen gas in Nederland. Jaarlijks willen zij de productie verhogen met tenminste 2 miljoen Nm3.

Met behulp van de SDE regeling wordt in Groningen groen gas geproduceerd van restafval (grijze kliko), in Wijster door een ONF vergister. Meer informatie: www.attero.nl.  Nieuw in de SDE + 2011 is een biogasnet voor agrarische ondernemers; de groen gas hub. Op dit moment vinden ook door de Provincie Overijssel verkenningen plaats naar kansen hiervoor.

Verder heeft Twence (www.twence.nl/) in september een vergister met een capaciteit van 50.000 ton geopend. De vergister kan op vol vermogen een opbrengst van 6,8 miljoen kubieke meter biogas opleveren. Dit is genoeg om te voorzien in electriciteit van 3.500 huishoudens en warmte voor 1.000 huishoudens. Met dit initiatief gaat Twence ongeveer 4,3 miljoen kubieke meter aardgs besparen. De vergister draait momenteel nog niet op vol vermogen maar zal dit aan het eind van 2011 bereiken.

Download de presentaties op : www.bioenergieclusteroostnederland.nl/downloads/204-presentaties-bio-energiedag-oost-nederland-2011.html. Voor meer informatie over de rol en visie van de provincie Overijssel:  www.overijssel.nl/nieuweenergie.