Vertogas neemt NTA 8080 waarborg voor biomassa over op certificaat

Groen gas certificeringsinstantie Vertogas, dochter van Gasunie, zal vanaf november op de door haar uitgegeven certificaten vermelden of de biomassa waaruit het groene gas is geproduceerd aantoonbaar voldoet aan de NTA 8080 duurzaamheidscriteria.
De door Vertogas erkende producenten Attero en De Meerlanden hebben reeds aangegeven het NTA 8080 duurzaamheidscertificaat te willen behalen.

Vertogas-certificaten geven aan waar het groene gas is geproduceerd en welke soorten biomassa daarbij zijn toegepast. Voortaan wordt tevens op het certificaat vermeld als een groen gas producent gebruik heeft gemaakt van biomassa dat is gecertificeerd conform de NEN 8080-richtlijnen. Het certificatiesysteem voor duurzame biomassa is gebaseerd op de duurzaamheidafspraken die zijn vastgelegd in NTA 8080. Het ‘NTA 8080’ certificaat is wereldwijd toepasbaar om aan te tonen dat de biomassa die men produceert, verwerkt, verhandelt of toepast, voldoet aan de internationale duurzaamheidseisen. Het certificaat is geschikt voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa.

Zie voor meer informatie www.vertogas.nl