Businessplan BBE 2.0 voor de Innovatiecontracten

Afgelopen maanden is door betrokkenen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid hard gewerkt aan een vervolg op het businessplan ‘Een punt op de horizon’, dat in juni is verschenen. Onderdeel van het bedrijvenbeleid is de topsectorenaanpak, waarmee het kabinet een goede wisselwerking creëert tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid (de ‘gouden driehoek’). Daartoe heeft het kabinet 9 topsectoren benoemd.

Belangrijk doel van het topsectorenbeleid is kennis sneller om te zetten in nieuwe producten en diensten. Bijvoorbeeld door meer samenwerking tussen bedrijven, overheid en wetenschap, of door bundeling en specialisatie van onderzoek. Het thema biobased economy doorsnijdt meerdere van deze topsectoren. Daarom wordt momenteel gewerkt aan een aparte onderzoeks- en innovatieagenda biobased economy (Businessplan BBE 2.0) die uiteindelijk als onderdeel van de topsector Chemie wordt vastgesteld in een zogenaamd ‘innovatiecontract’. Ook de andere Topsectoren zullen onderdelen van het businessplan overnemen.

Om tot dit Businessplan BBE 2.0 te komen, zijn onder leiding van Mees Hartvelt (voorzitter AWVN) drie bijeenkomsten georganiseerd. De eerste heeft 13 oktober plaatsgevonden. Hier hebben kennisinstellingen zeven work packages opgesteld:
1) Teeltoptimalisatie/Biomassaproductie
2) Bio-energie
3) Economie, beleid en duurzaamheid
4) Kringloop, water, nutriënten, bodem
5) Geïntegreerde biorefinery
6) Biobased materials
7) Biobased chemicals.

Op 18 november is de tweede bijeenkomst. Hier gaan kennisinstellingen samen met het bedrijfsleven binnen de gestelde work packages een onderzoeksagenda ontwikkelen met een gezamenlijk commitment. Tijdens de netwerkbijeenkomst op 6 december zullen deze onderzoeksagenda’s worden gepresenteerd. Dit leidt voor het einde van het jaar tot een nieuw Businessplan Biobased Economy 2.0.

Als u geïnteresseerd bent in de totstandkoming van deze onderzoeksagenda en/of aanwezig wilt zijn op 18 november, neem dan contact op met (Peter Besseling), secretaris van de werkgroep.

Meer achtergrondinformatie:
http://wtc.biobasedeconomy.nl/Pages/Kabinetgeeftreactieopadviezen10topsectoren.aspx