Nieuwe studie OECD over biobrandstoffen, biobased chemicals en bioplastics

Onderzoek en toepassing van industriële biotechnologie heeft een grote vlucht genomen in de maatschappij. Belangrijke drijvende krachten hiervoor zijn het omgaan met klimaatveranderingen en de wens om minder afhankelijk van fossiele energie  te worden.
De verschillende geografische regio’s kennen verschillende prioriteiten – bijvoorbeeld in het geval van biobrandstoffen – op het gebied van toepassingen van biotechnologie.

Het rapport gaat in op de nieuwe technologieën, trends in de industrie, de rol van de overheid, de financiële middelen en de belangrijkste drijvende krachten achter het succes van de industriële biotechnologie.

In veel landen bestaat wel een stimulerend beleid voor de ontwikkeling van biobrandstoffen maar een dergelijk kader bestaat nauwelijks voor biobased chemicaliën en bioplastics. Op zich vreemd omdat de winstgevendheid van bioraffinage juist vergroot wordt als ook productie van biobased chemicaliën en bioplastics bij de productie van biobrandstoffen wordt meegenomen.

Voor meer informatie en downloaden van de studie:
www.oecd.org/document/11/0,3746,en_2649_201185_48802379_1_1_1_1,00.html