Investeer mee in groene en slimme materialen

Waarschijnlijk is uw bedrijf actief bezig met het uitvoeren of plannen van innovaties op het gebied van groene of slimme materialen, afkomstig uit hernieuwbare of op olie gebaseerde grondstoffen, of gerelateerde processen of producten).

Zoals u wellicht weet wil de overheid de komende jaren innovaties ondersteunen binnen negen Topsectoren2). Zij vraagt daarbij van bedrijven om aan te geven hoeveel en op welke gebieden men de komende jaren gaat investeren, als onderdeel van een gezamenlijk innovatiecontract3). Op basis hiervan wil de overheid voor elke euro van het bedrijfsleven 1,5 euro mee investeren.

Vanuit de Biobased Economy en Chemie, vragen wij4) uw steun bij de ontwikkeling van een innovatiecontract. Deze ontwikkeling verloopt in een aantal stappen5). De eerste stap daarbij is dat bedrijven aangeven of en zo ja hoeveel (in euro of %) ze van plan zijn de komende jaren te gaan investeren, ongeacht de sector waarin het bedrijf zit6).

Wij willen ook u oproepen mee te doen en via een intentieverklaring  in uw eigen woorden aan te geven op welke onderwerpen u uw middelen in gaat zetten. Wij vragen u deze intentieverklaring voor 25 november 2011 aan ons toe te sturen7). Deze verklaring is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Er zijn twee bijeenkomsten gepland waarin u voorlichting kunt krijgen, uw input kunt leveren qua innovatiethema’s en waarbij u kunt netwerken: op 16 november tijdens de Polymer Innovation Day en op 18 november tijdens de Biobased Economy bijeenkomst.

Jan Noordegraaf, Christiaan Bolck, Art de Boo, Bert Jan Lommerts en Arie Brouwer

Hebt u nu reeds vragen of wilt u uw ideeën bespreken, neem dan gerust contact met Christiaan Bolck