Gebruik van gras voor biovergister dichterbij

In Lelystad is vandaag een installatie geplaatst die moeilijk te vergisten materiaal toch kan vergisten. Stugge grassen, maar ook GFT-afval, bevatten zoveel vezels dat ze moeilijk te vergisten zijn. Dat blijkt wel uit het feit dat een koe meerdere magen nodig heeft om gras tot mest te verwerken. In de nieuwe installatie wordt moeilijk vergistbare biomassa onder hoge druk en bij hoge temperatuur ontsloten. Een soort turbo koeienmaag dus.

Deze pilotinstallatie voor thermische voorbewerking staat op het terrein van ACRRES, een proeftuin voor duurzame energie en groene grondstoffen. ACRRES is  een initiatief van Wageningen UR met Eneco als strategisch partner. De installatie, die TurboTec wordt genoemd en in twee zeecontainers past, is ontwikkeld door Sustec Wageningen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in kleinschalige decentrale technologieën. Tijdens het proces in de installatie wordt het organische materiaal bij hoge temperatuur en hoge druk kapot gekookt, waardoor het beter te verwerken is.

Het TurboTec-proces zorgt voor een hogere biogasproductie van circa 40%. Daarbij is er waarschijnlijk een kortere verblijftijd en dus kleinere vergistingsreactor nodig.De hogere opbrengst bij verschillende materialen wordt de komende tijd onderzocht door de installatie te koppelen aan de vergister die al op het terrein van ACRESS operationeel is. In eerste instantie wordt de TurboTec ingezet voor de verwerking van maïsstengels. Maïsstengels blijven over bij de bio-ethanol productie van ACRRES. Vervolgens zal, in samenwerking met partners, onderzocht worden in hoeverre de installatie de vergisting van gras aantrekkelijk kan maken
Naar verwachting zal de installatie binnen enkele weken operationeel zijn.  Als de test met de pilotinstallatie succesvol is, zal dit een economisch interessante aanvulling zijn op bestaande vergisters om zo de gasopbrengst voor moeilijk vergistbare stromen te verhogen en daarmee de rentabiliteit van de vergister.

Voor meer informatie: www.accres.nl