Nieuws
Agenda

Grootste greenport ter wereld bevat veel potentie voor efficient gebruik biomassa

Advies- en ingenieursbureau DHV onderzoekt de haalbaarheid van een ‘bio-based economy’ in de provincie Zuid-Holland. Dit is een economie waarin bedrijven energie en andere producten vervaardigen uit biomassa. DHV brengt de markt van vraag en aanbod en de daarbij behorende logistieke en financiĆ«le consequenties in kaart. De provincie wil met de studie een gedegen basis hebben voor een duurzame economie.

Biomassa: meer dan energie

Aldert van der Kooij, projectleider bij DHV licht de haalbaarheidsstudie toe: “Uit biomassa, bijvoorbeeld mest en tuinafval, kan energie worden opgewekt. Het kan echter ook worden omgezet in chemicaliĆ«n, bioplastics, voedsel en cosmetica. We gaan onderzoeken welke biomassa er in de provincie worden aangeboden, aan welke producten de meeste behoefte is en met welke techniek die het beste geproduceerd kunnen worden.”

Grootste greenport ter wereld

Zuid-Holland is een kansrijke regio voor de ‘bio-based economy’. De Rotterdamse haven importeert en exporteert enorme hoeveelheden fossiele en groene grondstoffen. De Zuid-Hollandse eilanden en het Groene Hart zijn grote producenten van akkerbouw- en veeteeltproducten en ten noorden van Leiden is een groot productiegebied van bloembollen. Van der Kooij: “De Greenport Zuid-Holland, een samenwerkingsverband tussen bedrijven en overheden in de tuinbouw, is zelfs de grootste in de wereld. Door de aanwezige kassen tussen de Rotterdamse haven en Schiphol, chemische industrie en voedselproducenten is er erg veel potentie voor de inzet van biomassa.”

Eerdere projecten in Zuid-Holland

De haalbaarheidsstudie naar de ‘bio-based economy’ start begin 2012. DHV is al langer in de regio actief op het gebied van biomassa. Zo maakte het eerder een kansenkaart biogas, waarin de reststromen biomassa die in de provincie Zuid-Holland vrijkomen geografisch worden weergegeven. Daarnaast voert het advies- en ingenieursbureau een haalbaarheidsstudie uit naar de bouw van een biomassacentrale in opdracht van de gemeente Den Haag.

De studie naar de ‘bio-based economy’ is onderdeel van de ‘cross-over Bio-Based Economy’ binnen de Economische Agenda Zuidvleugel, een plan van de bestuurlijke partners in de Zuidvleugel om de economische regio verder te ontwikkelen.
De Zuidvleugelpartners zijn provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Holland Rijnland, Drechtsteden en Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH).