Nieuws
Agenda

Innovatiecontract Biobased Economy

Na maandenlang overleggen, afstemmen en schrijven is het Innovatiecontract Biobased Economy af. In totaal hebben meer dan 100 bedrijven zich aan dit contract gecommitteerd en is voor meer dan 200 miljoen euro toegezegd.
Omdat dit Innovatiecontract sectordoorsnijdend is, is het Innovatiecontract BBE ondergebracht bij de verschillende Topsectoren – Chemie, Energie, Water, Agro-Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Met als uitgangspunten maximale verwaarding van de groene grondstof en duurzaamheid is het Innovatiecontract Biobased Economy opgesteld aan de hand van de zes work packages:

 • Biobased materialen,
 • BioEnergy & BioChemicals,
 • Geïntegreerde bioraffinage,
 • Teeltoptimalisatie en biomassaproductie,
 • Terugwinnen en hergebruik: water, nutriënten en bodem,
 • Economie, beleid en duurzaamheid.

Naast deze thematische work packages komen er ook een aantal strategische aspecten aan bod:

 • regionale inzet,
 • de mogelijkheden en kansen voor het MKB,
 • aansluiting bij Europees beleid,
 •  aansturing van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI),
 • de Human Capital Agenda en
 • wet- en regelgeving voor de BBE.

 

Het Innovatiecontract

 

De Workpackages

Links

 • Hier vindt u meer informatie over de totstandkoming van het Innovatiecontract Biobased Economy.
 • Meer informatie over het Topsectorenbeleid en wat het vervolgtraject is van het Innovatiecontract Biobased Economy kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.
 • De eerste reactie op de Innovatiecontracten vanuit de overheid.