Nieuws
Agenda

Belastingvoordeel bij vergisting droge biomassa

Investeringen in vergistingsinstallaties voor droge biomassa zijn vanaf 2012 fiscaal aftrekbaar. Dat blijkt uit de energielijst 2012 die Agentschap NL eind december publiceerde. Vorig jaar stond de techniek nog niet op de lijst.

Installaties waarin biogas wordt opgewaardeerd staan, net als in 2011, ook op de energielijst. Hetzelfde geldt voor gesloten op- of overslagen van biomassa en warmtekrachtinstallaties.

Droge vergisting kan worden toegepast als voorstap bij compostering. Tijdens het productieproces ontstaat biogas dat vervolgens nuttig kan worden ingezet in bijvoorbeeld een warmtekrachtinstallatie of opwaardeerunit die het gas geschikt maakt voor invoeding op het gasnet.

Energielijst
Op de energielijst staan energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers kunnen een deel van de investeringskosten van deze middelen aftrekken van de fiscale winst. Het budget van de regeling is 151 miljoen euro.

Kijk voor de voorwaarden van de EIA-regeling in de brochure over de energielijst. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Agentschap NL.

De aanvraag van EIA verloopt vanaf 2012 volledig digitaal.

Bron: Stichting Groen Gas