Nieuws
Agenda

BioTransitiehuis Limburgs speerpunt in BBE

De provincie Limburg speelt een belangrijke rol in de nationale omschakeling naar de groene economie. Dat staat in het nationale businessplan ‘Groene groei, van biomassa naar business’, dat minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft uitgebracht in het kader van het topsectorenbeleid. Het BioTransitiehuis, onderdeel van het InnovatieCentrum Greenport Venlo, ziet hij als een van de speerpunten in de biobased economy.

Nederland wil de komende decennia een vooraanstaande rol spelen in het bedenken en maken van producten uit plantaardig materiaal en het produceren van bio-energie. Daarvoor heeft ons land alle ingrediënten in huis: zeer sterke energie- en chemiesectoren met zowel grote bedrijven als veel innovatieve midden- en kleinbedrijven en bovendien een sterke agro- en tuinbouwsector. Ook is er voldoende hoogwaardig kennispotentieel. Verder zijn de uitstekende infrastructuur en logistieke bedrijvigheid positieve randvoorwaarden.

Verhagen ziet in kennisontwikkeling ten behoeve van de biobased economy nieuwe kansen om de economie uit het slop te halen. “De biobased economy is geen toekomstplan, maar is al begonnen. Het Nederlandse bedrijfsleven loopt voorop om de omschakeling concreet te maken en te versnellen. De biobased economy is weliswaar een nieuw begrip, maar blijkt bij nauwkeuriger beschouwing toch al een tijd in ontwikkeling. Investeringen in de biobased economy in Nederland bedragen al minstens 5 miljard euro”, aldus de opstellers van het rapport ‘Groene groei, van biomassa naar business’. Al die afzonderlijke initiatieven zijn nu gebundeld en onder nationale regie gebracht. Daarin heeft ook het BioTransitiehuis een plek. Het gaat zich vooral richten op het verwaarden van groene reststromen uit de land- en tuinbouw, zoals aardappelen en bieten, maar ook andere gewassen.

LLTB-voorzitter Noud Janssen is uitermate verheugd met die nationale steun. “We kunnen van plantresten in feite alle producten maken die nu nog vanuit aardolie worden gemaakt. Zo kunnen gewassen de grondstof vormen voor bijvoorbeeld rubber, cosmetica, plastic, medicijnen en zelfs plaatmateriaal. Dat vereist nog veel wetenschappelijk en technologisch onderzoek. En wie gaat dan welke producten maken en op de markt brengen? Hierin moeten disciplines als onderzoek, productontwikkeling, procestechnologie, chemie, land- en tuinbouw en marketing nauw samenwerken. Al die partijen hebben we als LLTB en Arvalis bij elkaar gebracht in het BioTransitiehuis Venlo. Geweldig dat dit nu wordt beloond.”

Verhagen verwacht zowel op de korte als de langere termijn een sterk groeiende markt voor biobased producten. “Vergroening van kunststoffen is momenteel een megatrend, aangedreven door maatschappelijke wensen tot verduurzaming en de absolute noodzaak op langere niet meer afhankelijk te zijn van aardolie.” De komende maanden zal duidelijk worden hoeveel financiële middelen vanuit de overheid beschikbaar komen voor de ontwikkeling van de groene economie.

bron: LLTB, 17/02/12