Nieuws
Agenda

Ze rijden er op mest en varen er op zon

Ze rijden er op mest en varen er op zon – Friesland is hard op weg de meest duurzame provincie van Nederland te worden. Op het traject van de Elfstedentocht kun je ook wat anders doen dan schaatsen. Je kunt er dit jaar weer meedoen aan de Frisian solar challenge, de race van boten op zonne-energie, die duidelijk maakt wat de ambitie is van Friesland: de meest duurzame provincie van Nederland worden. In 2020 moeten zelfs alle fossiele brandstoffen zijn uitgebannen.

 

‘Friesland loopt voorop met decentrale energieprojecten’, zegt Owen Huisman van netwerkorganisatie Energy Valley, die allerlei initiatieven ondersteunt. ‘Er gebeurt heel veel lokaal, het gemeenschapsgevoel is kenmerkend.’ Een paar zonnebootjes zijn ?natuurlijk niet meer dan een leuke pr-stunt voor de transitie naar schone energie. Wat wel echt moet helpen, is energiebesparing. Daar is voor particuliere huiseigenaren een leuk subsidiepotje voor: maximaal 1.000 euro voor het energiezuiniger maken van het huis. Andere pijlers van het programma zijn elektrisch vervoer, zonne-energie en vooral: energie uit biomassa. In het geval Friesland bestaat die biomassa niet uit wat gft-afval, maar in hoofdzaak uit iets waar de provincie in grossiert: koeienmest. Dat leent zich uitstekend voor vergisting voor de productie van groen gas, ter vervanging van aardgas. Vlaggenschip van de mesteconomie is het biogasleidingproject tussen acht boeren, die volgens plan loopt vanaf Leeuwarden naar Hantumhuizen. Zo komt al het biogas op één punt samen, waar het ingevoerd kan worden in het landelijke aardgasnet. Met de aanleg moet nog begonnen worden. ‘Door de leiding kan jaarlijks 40 miljoen m3 groen gas’, vertelt consultant Douwe Faber van Ekwadraat, die het project heeft bedacht. Tel daar de andere biogasproducenten bij op en de provincie is straks in staat om zo’n 200 miljoen m3 groen gas per jaar te maken: genoeg voor 200.000 huishoudens. Overigens kun je dat gas ook als brandstof gebruiken in een aangepaste motor. Naar schatting rijden er nu zo’n 500 auto’s rond die rijden op mest, een Nederlands record. Veel tankstations zijn er nog niet, maar aan uitbreiding van de infrastructuur werkt de provincie hard. Faber is helemaal enthousiast over het zwembad in het dorp Stiens dat verwarmd wordt door de restwarmte van een biogasinstallatie. ‘Dat is zowel ecologisch als economisch een groot succes. Door de grote besparing kan het zwembad ook langer open blijven.’ Ander project dat de aandacht trekt, is energieopwekking op de Afsluitdijk, die daarom ook wel de Aansluitdijk wordt genoemd. De centrale overheid stelde hiervoor 20 miljoen beschikbaar, onder meer voor het exotische ‘blue energy’: stroom uit het contact tussen zoet en zout water. Als de proef slaagt en er ruimte is voor een grote installatie, zou de dijk een vermogen krijgen van zo’n 200 megawatt. Groot voordeel van de technologie is dat toepassing zo goed als onzichtbaar is. Dorpsmolens Met windenergie wil het volgens de consultant nog niet zo lukken, terwijl dat wel ‘hard nodig’ is om de ambities waar te maken. ‘Er zijn door het provinciebestuur maar een beperkt aantal plekken aangewezen voor windturbines. Inpassing in het landschap is een probleem.’ Maar aan enthousiaste exploitanten van ‘dorpmolens’ geen gebrek. De Feriening Fryske Doarpsmûnen en Vereniging van windturbine-eigenaren in Friesland vertegenwoordigen hun belangen, en maken zich sterk voor veel meer lokale windenergie. Zo gaat dat in Friesland: ze doen het daar samen.

Bron: de Pers.