Mondiale indicatoren voor duurzame productie biobrandstoffen en bio-energie

Voor het eerst zijn wereldwijd duurzaamheidsindicatoren voor biobrandstoffen en bio energie vastgesteld. Het Global Bio Energy Partnership (GBEP) heeft in Tokio na drie jaar overeenstemming bereikt over indicatoren op milieu-, sociaal en economisch terrein voor biobrandstoffen en bio-energie.

GBEP is een forum opgericht door de G8 waarbij nationale overheden en internationale organisaties samenwerken aan het bevorderen van bio-energie voor duurzame ontwikkeling. Bij GBEP zijn momenteel zo’n 45 landen en 22 internationale organisaties betrokken.

De 24 indicatoren zijn evenredig verdeeld over de gebieden milieu, sociaal en economisch. Ze geven onder andere inzicht in:

  • Milieu: broeikasgasbalans, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit, landgebruik, houtoogst, bodem en luchtkwaliteit;
  • Sociaal: landrechten, toegang tot moderne energie, vrouwen betrokken bij houtcollectie, luchtkwaliteit binnenshuis, arbeidsnormen, loon;
  • Economisch: bio-energiebijdrage aan BNP, logistiek, productiecapaciteit biomassa, leveringszekerheid.

Klik hier voor het rapport met daarin de indicatoren.

Als vervolg worden de indicatoren nu in verschillende landen getest en toegepast. Nederland ondersteunt het testen van de indicatoren in Ghana. De indicatoren worden als startpunt gebruikt om een bio-energiebeleid in Ghana op te zetten. Daarnaast worden de indicatoren ook in Nederland getest. Ook andere GBEP-partners voorzien activiteiten in landen en regio’s zoals Indonesië, Colombia, West-Afrika, Duitsland en Japan.
Vanuit Nederland hebben het Ministerie van IenM en AgentschapNL een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de indicatoren. Daarnaast coördineert AgNL de pilot-studies in Ghana en Nederland.

Klik hier voor meer informatie.