Planbureau voert quick-scan uit naar vraag en aanbod van duurzame biomassa

De overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde naar een op biomassa gebaseerde economie zal waarschijnlijk beperkt blijven door het beperkte aanbod van ecologisch duurzame biomassa. Dit zijn de belangrijkste bevindingn van  een quick-scan analyse van het Planbureu voor de Leefomgeving en CE Delft van de vraag naar biomassa in een bio-based economy van de Europese Unie in vergelijking met de aanvoer van duurzame biomassa. 

De aanvoer van duurzame biomassa in de EU in 2030 kan voorzien in ongeveer 10% van het eindverbruik van energie en grondstoffen. Met optimistische aannamen zou dit mogelijk tot 20% van het eindverbruik kunnen komen. De EU-lidstaten streven nu al naar een aandeel van biomassa van ongeveer 10 %. Vanuit het perspectief van duurzaamheid is het noodzakelijk om te garanderen dat de productie van biomassa ecologisch duurzaam is.

Lees meer in de publicatie: http://www.pbl.nl/publicaties/2012/pbl-notitie-duurzaamheid-van-biomassa-in-de-bio-based-economy