Indienen Green Deals mogelijk tot eind februari

Tot 29 februari kunnen nieuwe projecten voor de Green Deal worden ingediend via www.rijksoverheid.nl/greendeal. De Rijksoverheid zoekt naar concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit.

Dit biedt ook mogelijkheden voor biobased initiatieven. Burgers, bedrijven en organisaties komen steeds vaker met initiatieven voor groene groei, het vergroenen van de samenleving is een economische kans. Bijvoorbeeld door energie te besparen, of grondstoffen duurzaam te gebruiken. Vaak gaat het om projecten die zichzelf terugverdienen. Toch komen deze projecten niet altijd van de grond. Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in de goede richting krijgen. De overheid kan wet- en regelgeving aanpassen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën ondersteunen, zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en de toegang tot de kapitaalmarkt verbeteren. Met nu al ruim 70 Green Deals zet dit kabinet concrete stappen naar een duurzame economie. De komende jaren zal het kabinet Green Deals blijven sluiten met de samenleving. Elke deal bevat een concreet resultaat, de inzet van het bedrijfsleven, medeoverheden en kennisinstellingen en de inzet van de rijksoverheid. Initiatieven voor nieuwe Green Deals kunnen tot en met 29 februari 2012 worden aangemeld op rijksoverheid.nl/greendeal. Hier vindt u ook meer informatie over de Green Deal. Laat u ook inspireren door een aantal voorbeelden van reeds bestaande Green Deals.

 

Links