Nederlands-Duits forum Biobased economy op 9 mei in Amersfoort

Op 9 mei 2012 organiseert de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in het Marienhof te Amersfoort het Nederlands-Duitse forum Biobased economy – biologische grondstoffen voor de industrie. Nederland – met haar rijkelijke beschikking tot hernieuwbare grondstoffen, universiteiten, kennisinstellingen en innovatieve industriele bedrijven – behoort samen met Duitsland tot de Europese koplopers bij het verwerken van biologische grondstoffen in industriele processen.   

Tijdens een Rondetafelgesprek met secretaris-generaal Chris Buijink van het Ministerie van EL&I over Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van biobased economy, begin 2012 in Berlijn, is dan ook besloten dat Nederland en Duitsland samen optrekken op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling van duurzame biomassa en het opzetten van business cases.

Dit forum sluit hierop aan en brengt Nederlandse en Duitse ondernemers en experts met elkaar in contact. Het evenement is kosteloos toegankelijk indien men zich voor 15 april a.s. per email aanmeldt bij mevrouw Anouk de Jong van de DNHK (a.dejong@dnhk.org) of via de website van de DNHK (www.dnhk.org/evenementen).

Zie voor het programma bijgaand persbericht:Nederlands-Duits forum Biobased economy 9 mei 2012

Rondom het forum is er de gelegenheid om op 8 en 10 mei 2012 verkennende gesprekken te voeren met  bedrijven. Een overzicht van de bedrijven is hieronder weergegeven.

Profielen Duitse bedrijven, 8-10 mei 2012 in Nederland