Nieuws
Agenda

Lancering testmodule voor zeewierteelt in offshore windparken

Ecofys begint een proef met de offshore teelt van zeewier voor combinatie met offshore windenergie. Afgelopen woensdag vertrok de teeltmodule vanuit de NIOZ-haven op Texel naar een oud zandwingebied 10 kilometer ten westen van het eiland. Eind juni hoopt Ecofys de eerste tonnen Hollands zeewier te kunnen leveren voor de productie van vis- en veevoer, biobrandstoffen en energie. ECN legt zich toe op de mogelijkheden van bio-raffinage van zeewier naar eiwitten, componenten voor biobrandstoffen en brandstof voor energieopwekking.

De innovatieve zeewierteeltmodule, die 20 bij 20 meter groot is, bestaat uit een geheel van stalen kabels die twee meter onder water worden gehouden door ankers en drijvende boeien. Tussen de kabels hangen horizontale netten van 10 bij 10 meter. Aan die netten zijn kleine plantjes bevestigd van zeewieren die van nature in de Noordzee voorkomen. Uit de proef moet blijken hoe ‘Noordzeebestendig’ de module is, hoe de plantjes het gaan doen en wat de ecologische effecten zijn. Als de proef slaagt, hebben de projectpartners een wereldwijde mijlpaal bereikt: offshore teelt van biomassa (bio-offshore).
De proef moet ook aantonen dat de module geschikt is voor zeewierteelt in offshore windparken, dus erg ‘positie nauwkeurig’. Want potentieel vormen zeewier en windturbines een goede combinatie. Een windpark is afgesloten van scheepvaart en visserij. Daardoor is het een soort natuurpark op zee. Vissen zullen op de zeewiervelden af komen en ze gebruiken als beschutte plaats en zelfs als kraamkamer. Zeker als de velden hectares groot worden, wat in theorie mogelijk is.
Daarnaast levert het zeewier voedingsstoffen en energie op. Onderzoeksinstituut ECN bekijkt momenteel de mogelijkheden van bio-raffinage van zeewier naar eiwitten, componenten voor biobrandstoffen en brandstof voor energieopwekking. Zo haalt het Ierse bedrijf OceanFuel uit zeewier nu al eiwitten die geschikt zijn als vervanging voor vis- en veevoer. Bij grootschalige productie op zee kunnen grote landarealen aan sojaproductie vervangen worden. Deze combinatie van duurzame voedsel- en energieproductie past goed in de gedachte van de ‘bio-based economy’. Het gaat hier om offshore renewables in de breedste zin van het woord.
De module is onder leiding van Ecofys tot stand gekomen in een consortium met Eneco, ECN, BLIX, Van Beelen Netting, Pipelife, OceanHarvest, VIRO en De Vries & Van de Wiel. Het NIOZ heeft de bouw van de module gefaciliteerd in zijn kennishaven, ondersteund door Noord-Hollandse uitvoerders. Voor financiering zorgde het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dat via Agentschap NL een zogenaamd Small Business Innovation and Research (SBIR) regeling heeft opgezet voor onderzoek naar zeewierteelt.

“Eind juni gaan we oogsten en hopen we de eerste kilo’s zeewier te kunnen leveren,” zegt Anouk Florentinus, projectmanager bij Ecofys. De toekomstige ontwikkelingen hangen mede af van nieuwe financiering. Ecofys wil zich in ieder geval inzetten voor verdere ontwikkeling van deze nieuwe groene grondstof.

 
Contact
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Ecofys Press Office, Mariëlle Vosbeek, +31 (0)30 662 3402
ECN, Jaap van Hal, +31 (0)224 56 4297, vanhal@remove-this-part-ecn.nl