Nieuws
Agenda

Stimulering biobased economy door Provincie Zeeland

Het Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland stimuleert bedrijven om te investeren in een economie gebaseerd op groene grondstoffen. De Provincie Zeeland is één van de partners in het Uitvoeringsbureau. Voor de periode 2012-2015 heeft de Provincie het subsidieprogramma ‘Biobased Zeeland’ opgesteld.

Het subsidiebudget voor de 2012 bedraagt 600.000 euro. Projecten kunnen voor maximaal 50 procent van de totale projectkosten subsidie ontvangen.

Subsidie aanvragen

Bedrijven die in de provincie Zeeland gevestigd zijn en/of activiteiten uitvoeren die de Zeeuwse economie versterken maken kans op deze subsidie. U als bedrijf kunt subsidie aanvragen voor onderzoeks- of haalbaarheidsprojecten. Een haalbaarheidsprioject is een project dat onderzoekt of een bepaald concept/dienst/product zowel technisch als economisch realiseerbaar is.

Zowel projecten van individuele bedrijven als projecten waarbij wordt samengewerkt met andere bedrijven en/of kennisinstellingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

 De voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Bekijk de algemene subsidievoorwaarden.

Subsidieaanvragen worden getoetst aan het provinciaal beleid aan de hand van:

 Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt uw subsidieaanvraag het hele jaar door indienen. Het Uitvoeringsbureau Biobased Zeeland en de Regiegroep Biobased Zeeland brengen advies uit over de aanvraag aan de Provincie Zeeland. De Provincie beslist of de subsidie wordt toegekend. De tijd tussen de aanvraag en het besluit bedraagt ongeveer vier weken bij het aanleveren van de juiste gegevens.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden contact op met Paulus Woets, tel. + 31 118 63 18 92.

Fonds

Naast dit subsidieprogramma ontwikkelt het Uitvoeringsbureau ook een fonds dat (kleine) leningen verstrekt aan een persoon of bedrijf, waarmee de fase van idee tot financierbare businesscase kan worden overbrugd. De lening is tegen relatief gunstige voorwaarden en daarnaast krijgt de persoon of het bedrijf professionele begeleiding. De exacte invulling en voorwaarden moeten nog nader worden uitgewerkt. Dit fonds zal naar verwachting medio 2012 starten.