Flevoland subsidieert biogasprojecten

De provincie Flevoland gaat actief samenwerken met de stichting Groen Gas Nederland. De samenwerking is gericht op het uitwisselen van kennis en het stimuleren van nieuwe groen gasprojecten. Twee nieuwe projecten die zich richten op het verbeteren van biogasproductie hebben onlangs subsidie gekregen van de provincie Flevoland.

De provincie Flevoland heeft een koploperspositie op het gebied van duurzame energie en wil in 2020 helemaal energieneutraal zijn. Flevoland zet daarom in op de ontwikkeling van bio-energie & groene grondstoffen. De bijdrage van biomassa aan de duurzame energieproductie in Flevoland is nu ongeveer 5%. De ambitie is om de hoeveelheid bio-energie sterk te vergroten. Bijvoorbeeld door nieuwe productie, distributie en afzet van biogas.

Nieuwe projecten
Flevoland subsidieert twee nieuwe projecten die gericht zijn op het verbeteren van biogasproductie. De Maatschap Van Nieuwenhuyzen uit Biddinghuizen krijgt een bedrag van 160.000 euro om een pilot uit te voeren met als doel stikstofemissie bij het biomassavergisting terug te dringen. Hierdoor kunnen vergistinginstallaties rendabeler worden.

Daarnaast ontvangt de Firma Burger Valkkoog uit Espel een subsidie van 121.780 euro voor het omzetten van reststromen uit de bollenteelt in biogas. De reststromen uit de bollenteelt, waaronder pelafval van de tulpenteelt, zijn nog nu niet toegelaten als grondstof voor vergistinginstallaties. Deze praktijkproef moet duidelijk maken of restproducten uit de bollenteelt geschikt zijn als grondstof voor vergisting.

Europees programma
De twee projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het Plattelandsontwikkelings-programma 2007-2013 (POP2) is een Europees subsidieprogramma dat projecten ondersteunt die uiteindelijk moeten leiden tot een mooier, vitaler en leefbaarder platteland.

bron: Provincie Flevoland, 06/03/12