Green Chemistry Campus overeenkomst getekend

Op donderdag 1 maart is door de vier initiatiefnemers de samenwerkingsovereenkomst getekend die ten grondslag ligt aan de Green Chemistry Campus. Door het zetten van een handtekening bezegelen de provincie Noord-Brabant, SABIC IP, REWIN West-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom hun samenwerking. Met deze overeenkomst verbinden zij zich formeel aan de campus. Verder staan in de overeenkomst de ambities voor de toekomst.

Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur van de provincie Noord-Brabant:

“De biobased economy kan de komende jaren een belangrijke motor worden voor de Brabantse economie. In Brabant zijn al veel bedrijven op zoek naar goede vervanging voor fossiele grondstoffen. De Green Chemistry Campus geeft de innovatieve kracht van Brabant op dit gebied een extra stimulans. Met een uitgebreide agro-foodsector die op zoek is naar een afzetmarkt voor de eigen reststromen en een goede infrastructuur is aan de randvoorwaarden voldaan. De Green Chemistry Campus voegt daar de mogelijkheid aan toe om ook grote stappen te zetten in het ontwikkelen van nieuwe materialen. Een aanwinst voor Brabant.”

 

Willem Sederel, Technology & Innovatieleider SABIC:

“Het tekenen van deze overeenkomst is een belangrijke stap voor SABIC in Bergen op Zoom. Het ligt in lijn met de ambities van SABIC om wereldwijd in de komende jaren meer duurzaam te produceren en meer duurzame producten op de markt te krijgen. Door de open innovatie op de campus met andere bedrijven raakt dit proces in een stroomversnelling.”

 

De Green Chemistry Campus

In september 2011 is de Green Chemistry Campus op kleine schaal gestart. Het toekomstbeeld is dat de campus hét centrum wordt van de open chemische innovatie als het gaat om biobased innovaties. De eerste bedrijven hebben zich inmiddels gevestigd en er zijn volop ambities om de campus de komende jaren te laten groeien. Ook de onderwijsinstellingen staan in de startblokken om een rol te spelen bij de ontwikkeling van de campus tot inspirerende omgeving. Avans Hogeschool wil een Centre of Expertise op het gebied van groene chemie opzetten, dat straks een plek krijgt op de campus in Bergen op Zoom.

 

Versnellen van Biobased Business

In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen zoals olie. Olie zit bijna overal in, van kunststoffen en chemicaliën tot brandstoffen. Brabantse ondernemers onderzoeken nu alternatieven. In West-Brabant zitten zowel veel agro-foodbedrijven als veel chemische bedrijven. Deze bedrijven kunnen nieuwe markten aanboren, door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. De Green Chemistry Campus wil hiervoor de motor zijn: een terrein waar grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en overheid in een open innovatiestructuur samenwerken aan nieuwe producten en technologieën met de focus op biobased materialen, chemicaliën en coatings. Een motor zodat de bedrijven sneller winst kunnen halen uit hun biobased business en waardoor de overgang naar de biobased economy sneller kan plaatsvinden.