‘Agrobiopolymeren’: Project om ontwikkeling van bio-kunststoffen te versnellen

Op 22 maart wordt op het EMMTEC-terrein het project ‘Agrobiopolymeren’ gepresenteerd. In dit project, georganiseerd door de Eems Dollard Regio (EDR), worden bedrijven in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland uitgedaagd om nieuwe kunststoffen te ontwikkelen uit organische grondstoffen.

Deze moeten op termijn de op aardolie gebaseerde, niet composteerbare kunststoffen in producten vervangen. Binnen ‘Agrobiopolymeren’ vinden tien subprojecten plaats. In elk van die subprojecten werken Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen samen aan innovatieve ontwikkelingen op het gebied van biokunststoffen. Alle projecten vallen binnen vier toepassingsgebieden: composteerbare garens, tijdelijke netstructuren, afbreekbaar verpakkingsmateriaal en natuurlijke vezels. Samen zijn deze goed voor een breed scala aan producten: van vloerbedekking tot melkbekers en van deksels tot industriële garen.
Het project richt zich op de productie-industrie binnen de genoemde toepassingsgebieden en bedrijven die polymeren anderszins toepassen in zowel Noord-Nederland als Noordwest-Duitsland. Daarnaast is de agro-sector, die zijn reststromen aanlevert als grondstof voor biokunststoffen, een belangrijke doelgroep van ‘Agrobiopolymeren’. Als het doel bereikt wordt – een toename van de markt voor biopolymeren – biedt dat namelijk kansen voor het verwaarden van die reststromen.
Ook het samenbrengen van competentienetwerken is een belangrijke doelstelling van ‘Agrobioploymeren’. De NOM, investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, de Universiteit van Wageningen en het Niedersachsen Netzwerk Nachwachsend Rohstoffe (3N) zijn verantwoordelijk voor dit deel van het project. Gebaseerd op bestaande netwerken willen zij zoveel mogelijk belanghebbenden samenbrengen om zo synergie tot stand te brengen. Momenteel doen er 25 bedrijven uit de Eems Dollard Regio mee aan het project, maar het is de bedoeling dit aantal in de loop van het project uit te breiden. Hiertoe worden verschillende workshops en bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerde bedrijven. Het uiteindelijk doel van de clustervorming is een verdergaande productie, gebruik en distributie van producten op basis van biopolymeren te bewerkstelligen.
Een aantal deelnemers binnen het cluster zal de kans krijgen technische en/of economische vragen rondom biopolymeren voor te leggen aan één van de deelnemende kennisinstellingen. Daarnaast zal door PPO Valthermond in samenwerking met 3N een openbaar toegankelijk informatie- en tentoonstellingscentrum worden opgezet met als thema biopolymeren en andere biobased alternatieven voor synthetische kunststoffen.
Het project ‘Agrobioplymeren’ wordt in het kader van het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland’ ondersteund met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast dragen ook de provincie Drenthe, het Ministerie van EL&I en de Duitse deelstaat Niedersachsen financieel bij aan het project.