Biobased belemmeringen geïnventariseerd

Bedrijven in de biobased economy ondervinden belemmeringen bij hun investeringen en bedrijfsvoering. Sira Consulting heeft 70 belemmeringen geïnventariseerd en gecategoriseerd in het rapport Botsende belangen in de biobased economy.

De programmadirectie BBE van het ministerie van EL&I is in samenwerking met direct betrokken partijen het programma botsende belangen BBE gestart om de belemmeringen weg te nemen of te verzachten.

Het rapport van Sira Consulting geeft een momentopname. Bij verdere groei van de biobased economy wordt verwacht dat bedrijven tegen nieuwe belemmeringen aanlopen.

Het programma BBE hoort eventuele nieuwe knelpunten graag: j.w.butter@mineleni.nl.

Download