Nieuws
Agenda

Innovatiecontract BBE ondertekend; sterker uit de crisis

‘Met de ondertekening van de innovatiecontracten gaan we van plannen naar doen,’ zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). ‘Door innovatie leveren we een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen en maken we de concurrentiekracht van de economie groter. Dit is dé manier om sterker uit de crisis te komen.’

In de kennis- en innovatieagenda BBE geven bedrijven en kennisinstellingen uit het cross sectorale thema Biobased Economy hun inhoudelijke ambitie aan en wordt hun inzet voor de uitwerking van deze  inhoudelijke agenda uitgewerkt. Lees meer in het Innovatiecontract biobased economy.

Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid hebben de innovatiecontracten getekend, waarmee in 2012 ongeveer €2,8 miljard beschikbaar komt voor onderzoek en ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten in de topsectoren van de economie. Zie de afbeelding hieronder voor de bedragen er sector en thema. Lees meer in de kamerbrief-over-het-bedrijvenbeleid-in-uitvoering

Het bedrijfsleven draagt hieraan €1,8 miljard bij, de overheid €1 miljard via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de instituten voor toegepaste kennis (TNO, DLO, ECN, NLR, Marin en Deltares). Samen met de nieuwe belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling(RDA), het innovatiefonds MKB+ en andere maatregelen loopt de bijdrage van de overheid op tot meer dan €2 miljard in 2015.

Hoofdlijnennotitie biobased economy

Samen met de topsectorenbrief is ook de hoofdlijnennotie biobased economy aan de Kamer aangeboden. De hoofdlijnennotie geeft de middellange termijnvisie van het kabinet weer op de hele keten van Biobased economy, van duurzame biomassavoorziening tot biobased toepassingen. Lees meer in de hoofdlijnennotitie biobased economy.

Infographic over de innovatiecontracten

Lees meer op:  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/04/02/kamerbrief-over-het-bedrijvenbeleid-in-uitvoering.html