Nieuws
Agenda

Informatiebijeenkomst over kansen voor toepassing van organische reststromen

Op 19 april a.s. kunt u zich laten informeren over het benutten van kansen voor nuttige toepassingen van organische reststromen zoals maaisel, oogstrestanten, slootschoonsel en (snoei)hout  Door de wijziging van de Wet milieubeheer (hoofdstuk afvalstoffen) in maart 2011 is het eenvoudiger om organische reststromen nuttig toe te passen. Dit biedt ondernemers nieuwe kansen en meer afzetmogelijkheden.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een informatiebijeenkomst over de effecten van de gewijzigde regelgeving in de praktijk op donderdag 19 april 2012, van 13.30 uur tot 16.30 uur. Aansluitend vindt een netwerkborrel plaats.

Locatie: NBC – Blokhoeve 1 Nieuwegein

Doel bijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst is het laten zien welke nuttige toepassingen met organische reststromen mogelijk zijn sinds de wijziging van de afvalstoffenregelgeving in maart 2011 voor aanbieders en ontvangers. Met deze wijziging is er namelijk een verruiming gekomen voor de nuttige toepassing van diverse organische reststromen, zodat er nieuwe kansen zijn voor het gebruik van deze reststromen. Hiermee bevordert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nuttige toepassing van organische reststromen, wat leidt tot een versterking van de bio-based economy.

Het programma van deze middag en nadere informatie, kunt u vinden op de site: www.lap2.nl’. Nadere informatie: Congresbureau CommGres,

Simone van den Akker simone@commgres.com / 0418-637 340