Nieuws
Agenda

Broeikasgas als grondstof voor methanol

Koolstofdioxide is een broeikasgas, maar ook een voedingsstof voor planten. Met fotosynthese zetten planten CO2 om in biomassa. Onderzoekers van Food & Biobased Research en Plant Research International, beide onderdeel van Wageningen UR, werken nu samen met biomethanolproducent BioMCN uit Delfzijl aan het nabootsen van dit proces. Met zonlicht en CO2 maken zij biomethanol, dat bruikbaar is als grondstof voor plastics en brandstoffen. Daarmee kan een deel van de petrochemisch geproduceerde methanol dus vervangen worden én wordt broeikasgas weggevangen uit de atmosfeer.