Nieuws
Agenda

Ruim 80 nieuwe co-producten voor co-vergisting toegelaten

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat meer dan 80 nieuwe producten toe die als covergistingsmateriaal in co-vergisters mogen worden gebruikt om deze rendabeler te maken. De gasopbrengst van de installaties kan hierdoor aanzienlijk hoger worden. Enkele producten op de nieuwe lijst zijn berm- en slootmaaisel, groenteresten, diervoederresten en reststof die vrijkomt bij de productie van biodiesel uit dierlijke vetten en oliƫn. Met de nieuwe lijst wordt de positie van co-vergisters meer in lijn gebracht met die in het buitenland. Daarmee is een belangrijk knelpunt van het bedrijfsleven weggenomen.
De nieuw toegestane producten zijn door LTO Nederland en de Biogas Branche Organisatie (BBO) voorgesteld. Ze mogen alleen worden gebruikt als het gehalte aan zware metalen en organische microverontreinigingen beneden bepaalde normen blijft. Het bedrijfsleven neemt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid en werkt aan een certificeringsstelsel om de kwaliteit te borgen.
De lijst met nieuw toegestane producten komt naast de al bestaande positieve lijst van 40 producten die eerder zijn goedgekeurd. De nieuwe Lijst met plantaardige stoffen en stoffen afkomstig van de verwerking van plantaardige producten is te vinden op de website van het ministerie van EL&I.