Nieuws
Agenda

Hoe rendabel zijn biogasinstallaties?

Het is in Nederland zo goed als onmogelijk om zonder inzet van subsidies een biogasinstallatie rendabel te laten draaien. Dat zegt Cees Buisman, hoogleraar Agrotechnologie aan de Wageningen Universiteit. Co-producten zijn te duur  en het gas levert te weinig op. Het is verstandiger om biomassa uit de agrarische sector tot waarde te brengen door omzetting naar producten voor de chemische industrie zoals carbonzuren, meent Buisman.

Buisman reageert op het faillissement van Biomassa Energie Centrale Salland in Heeten. Nadat de installatie voor mestvergisting- en verwerking in 2010 onder de naam Biogreen failliet ging, bleek de nieuwe eigenaar Bieleveld Bio-Energie ook niet in staat om de installatie rendabel te exploiteren.

Eigenaar Henk Nijman van Bieleveld Bio-Energie voert als reden voor het nieuwe faillissement de hoge kosten en de te lage gasproductie aan. Ook was hij niet in staat om bij akkerbouwers voldoende afzet voor het mineralenconcentraat te vinden. Daarbij speelde mee dat het veel moeite kostte om een product met een constante samenstelling te leveren.
Meer informatie over biogasinstallaties is te vinden op de website: http://groengas.nl/