Netwerkbijeenkomst Biobased Economy – Thema: Europa

Op 23 mei 2012 van 12:30 tot 18:00 uur vindt de zesde netwerkbijeenkomst BioBased Economy voor bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties plaats. Het thema van deze middag is Europa. In februari 2012 presenteerde de Europese Commissie haar visie voor een biobased economy. Tijdens deze netwerkbijeenkomst brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die in Europa plaats vinden op het gebied van biobased economy. Daarnaast is er uiteraard ruimschoots tijd om nieuwe contacten op te doen, onder andere door Matchmaking tussen u en díe mensen uit de biobased economy die u altijd al eens beter had willen leren kennen.

Speciale aandacht is er tijdens deze netwerkbijeenkomst voor innovatieve, grensoverschrijdende samenwerking met onze buurlanden België en Duitsland. Maive Rute zal als afgevaardigde van de Europese Commissie meer uitleg geven over de mogelijkheden die vanuit de Europese Commissie hiervoor worden geboden. Na de pauze is het woord aan de praktijkexperts op internationale samenwerking, die zullen laten zien welke mogelijkheden er liggen voor samenwerking tussen Nederland en België cq. Duitsland. Hiervoor zijn twee sprekers uitgenodigd vanuit Nederlands-Belgische samenwerkingsverbanden – Alain Dufait van Cargill en Ben de Reu vanuit de provincie Zeelend. Daarna zal Hans-Juergen Froese van de Duitse overheid de Duitse strategie voor biobased economy uitleggen, waarna hij hierover in gesprek zal treden met Hans Ridderikhoff,  Research & Applications manager bij Croda.

Tijdens de afsluitende netwerkborrel programma heeft u ruimschoots de mogelijkheid om uw netwerk te verbreden en te verdiepen. Voor het onderdeel matchmaking tijdens de netwerkborrel kunt u zich op het registratieformulier apart aanmelden. U heeft dan de mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken met andere deelnemers te voeren op basis van uw profielgegevens.

Geef u nu op voor de netwerkbijeenkomst!

Programma

Tijd Programmaonderdeel Sprekers
12.30 Inloop met broodjes
13.30 Opening Roel Bol

Directeur Programmadirectie Biobased Economy

13.45 Follow-up Innovatiecontract Herman van Wechem

Afgevaardigde Werkgroep Innovatiecontract Biobased Economy

14.00 Bio Economy inEurope– Horizon2020 Maive Rute

Directeur “Biotechnologies, Agriculture and Food Directorate”, DG Research, Europese Commissie

14.45 Pauze
15.15 Innovatieve samenwerking – Vlaanderen Alain Dufait

Directeur Cargill Zuid-Nederland;

Ben de Reu

Gedeputeerde Zeeland / Voorzitter Euregio samenwerkingsverband

15.55 Innovatieve samenwerking – Duitsland Hans-Juergen Froese

Afgevaardigde DG “Biobasierte Wirtschaft, Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft”, Duits Ministerie van Voedsel, landbouw en Consumentenbescherming

Hans Ridderikhoff

Research & Applications manager bij Croda

16.35 Afsluiting Bertholt Leeftink

Directeur Generaal van het DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van EL&I

16.45 Netwerkborrel
18.00 Einde