Nederlandse BE-Basic en Duitse CLIB2021gaan samenwerken

Het Nederlandse BE-Basic en het Duitse CLIB2021 hebben begin mei in een memorandum of understanding afgesproken te gaan samenwerken. Zij deden dit tijdens het wereldcongres over de bioeconomie, BIO World Congress, dat gehouden werd in Florida in de VS. Door de samenwerking ontstaat een zeer breed internationaal netwerk van kennisinstellingen, overheden en industrie op het gebied van de biobased economy.

De consortia gaan samenwerken aan de ontwikkeling van producten en industriele processen voor de energie- en chemische industrie. Bovendien willen zij de wetenschappelijke kennis over de ‘biobased economy’ bevorderen. De TU Delft is penvoerder van het BE-Basic consortium.

Lees het volledige persbericht 120501 Pressrelease BE-Basic-CLIB2021 MoU at BioWorld (3)

of  http://www.be-basic.org/news-center/news/be-basic-and-clib2021-cooperate-in-developing-the-bio-economy.html