Nieuws
Agenda

Oproep 2012 Eco-innovation projecten (CIP) geopend

De Eco-innovation call 2012 binnen de Europese regeling Competitiveness and Innovation Programme (CIP) is geopend. Voorstellen kunnen tot en met 6 september 2012 worden ingediend. Deze call geeft voorrang aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). De voorkeur gaat uit naar een groep van indieners en projecten met hoge potentie tot vermarkting. Het budget voor de call is € 34,8 miljoen.
Binnen de structuur van het Competitiveness and Innovation Programma (CIP), ondersteunt het Eco-innovation programma de eerste toepassing en verdere vermarkting van de beste eco-innovatieve producten en diensten in Europa. Daarnaast probeert het Eco-innovation programma hindernissen te overwinnen die het commerciële succes in de weg staan. Het programma staat open voor alle onderwerpen maar er zijn wel vijf kerngebieden benoemd, namelijk: • recycling van materialen; • producten voor duurzame bouw; • voedingsindustrie; • water; • vergroening van ondernemingen. Lees meer op: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/460&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Bron: ec.europa.eu