TKI BBE gaat door, onderdeel duurzaamheid controversieel

De tweede kamer heeft besloten om de beleidsnota ‘hoofdlijnennotitie biobased economy’ controversieel te verklaren tezamen met een aantal andere beleidsnota’s over duurzaamheid. Het controversieel verklaren gaat primair ging over de duurzaamheid (certificering e.d.) in de hoofdlijnennotitie. Ook enkele brieven ten aanzien van biomassa zijn op de de lijst van controversiële onderwerpen beland. Daarbij gaat het om brieven over onder meer de kabinetsvisie over optimale benutting biomassa en de duurzaamheidsagenda. Biobased economy blijft , als onderdeel van de bedrijfslevenbrief (topsectorenbeleid) – en dus ook het innovatiecontract en de TKI’s – gewoon op de agenda. Het bedrijfsleven beleid is gisteren in een algemeen overleg in de tweede kamer aan de orde geweest en goed ontvangen. De vormgeving van de TKI BBE gaat gestaag door. De namen van de Raad van Toezicht en de directie zijn bekend gemaakt.

Lees meer in bijgaand persbericht: Directie voor topconsortium biobased economy benoemd  en :  Hoofdlijnennotitie