Vestiging TNO nieuwe mijlpaal voor Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus, hét centrum voor open chemische innovatie in Zuidwest-Nederland, zet de volgende stap  naar een bloeiende biobased economy in de regio, doordat nu ook TNO als deelnemer is toegetreden. De Campus heeft als doel samenwerkingsverbanden op te zetten tussen innovatieve bedrijven op het snijvlak van agro en chemie, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van groene bouwstenen voor coatings, performance materials en performance chemicals.

De komst van TNO naar de Campus is van grote waarde voor de innovatieve slagkracht die we in de komende jaren nodig zullen hebben”, aldus Willem Sederel, voorzitter van de stuurgroep Biobased Economy in West-Brabant. “De komst van een internationaal hoog aangeschreven kennisinstituut als TNO, zal het mogelijk maken de  biobased ontwikkelingen, die een essentiële bijdrage zullen leveren aan de economie in Zuidwest-Nederland, verder te verdiepen en te versnellen.

De eerste projecten waarin TNO toegevoegde waarde levert zijn inmiddels opgestart: recycling van oplosmiddelen, productie van specifieke bouwstenen en toepassen van natuurlijke vezels.

TNO werkt samen met bedrijven uit de agro-chemie sector om een duurzame samenleving tot stand te brengen. Dit doet TNO in een brede context binnen en buiten Nederland, maar vanaf nu met speciale aandacht voor de Zuidwest delta, als een van de belangrijkste Europese gebieden voor ‘agro meets chemistry’. TNO zal in eerste instantie 3 personen op de campus huisvesten met op termijn uitzicht op een groei naar circa 40 arbeidsplaatsen, afhankelijk van hoe snel de Campus groeit. De verwachting is dat naast TNO ook andere kennisinstellingen zich zullen verbinden aan de Campus om zo gezamenlijk innovatief vermogen te leveren om de transitie naar een biobased economy te bewerkstelligen.

De partijen achter de Green Chemistry Campus, waar de gemeente Bergen op Zoom er één van is, zijn erg blij met de vestiging van TNO” verklaart Ton Linssen, wethouder Economische Zaken van Bergen op Zoom. “Deze nieuwe, toonaangevende partner staat bekend om haar benadering en kennis van de keten van hernieuwbare grondstof tot eind-product en haar toepassingsgericht kwalitatief onderzoek. TNO brengt de ontwikkeling van de Campus meteen in een hogere versnelling.”

Green Chemistry Campus

Zuidwest-Nederland loopt in Nederland voorop op het gebied van biobased innovaties. De van oudsher aanwezige concentratie van agro- en chemie bedrijven (zoals  SABIC, Cosun, Cargill, DOW, Yara, Nuplex, Lamb Weston Meijer) biedt volop kansen voor kruisbestuiving en business development.

Samen hebben ondernemers, onderwijs en overheid in deze regio initiatieven genomen om gevestigde en nieuwe bedrijven die opereren op het snijvlak van deze twee sectoren optimale voorwaarden en faciliteiten te bieden om succesvol te opereren in de biobased economy. Dé locatie waar deze succesfactoren samenkomen, is de toplocatie Green Chemistry Campus  in de gemeente Bergen op Zoom.

De Green Chemistry Campus, op het terrein van SABIC, is een broedplaats en ‘business accelerator’. De Green Chemistry Campus biedt hiertoe alle benodigde faciliteiten voor de gehele life cycle: van (pre)start tot full scale productie. Door het specifieke karakter van de regio is er een ruim aanbod aan agrarische reststromen. Kennisinstellingen zijn nauw betrokken bij de business development op de Campus en bij de verschillende werkprogramma’s.

 

TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

Deze acquisitie kwam tot stand door een gezamenlijke inspanning van SABIC en de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant.

EINDE PERSBERICHT

Bergen op Zoom, 13 juni 2012

 

Voor meer informatie:

N.V. REWIN West-Brabant, Guido van Liefland, tel. 06 53 587 654

TNO, Jan Harm Urbanus, tel. 06 31 792 822