17 mln voor samenwerking en innovatie in MKB

Minister Verhagen (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) stelt vanaf 13 juni 2012 17,7 miljoen euro beschikbaar om samenwerking en innovatie in het MKB te versterken. 17 miljoen euro zal daarvan beschikbaar zijn voor IPC-projecten en 700.000 euro voor de Verkenning van samenwerking. De herziene regeling is 30 mei 2012 in de staatscourant gepubliceerd, zie Overheid.nl.

Derde IPC-tender

Een belangrijk nieuw aspect van de derde IPC-tender is het beoordelingscriterium ‘aansluiting bij de topsectoren’. Voorstellen van ondernemers in het MKB die samen met partijen uit de topsectoren invulling gaan geven aan de ambities en agenda’s van die topsectoren hebben in deze tender een hogere kans op subsidiëring. Het aanvragen van een tender IPC-project kan vanaf 13 juni 2012 tot 13 september 2012, 17.00 uur. De aanvragen worden gerangschikt en de subsidie wordt toegekend aan de hoogst scorende IPC-projecten.

Verkenning van samenwerking

De Verkenning van samenwerking is aangepast en richt zich op het verkennen van de mogelijkheden voor samenwerking tussen mkb-ondernemers enerzijds en ondernemingen en/of publieke kennisinstellingen binnen een of meer topsectoren anderzijds. Voor Nederlandse belangenorganisaties van ondernemingen (penvoerder) die samenwerking met topsectoren willen onderzoeken is er de mogelijkheid om een verkenning uit te voeren. Het aanvragen van een verkenning van samenwerking kan vanaf 13 juni 2012 tot 13 november 2012, 17.00 uur. Aanvragen zullen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst en volledigheid. Agentschap NL honoreert de aanvragen, totdat het budget uitgeput is.

Voorlichtingsbijeenkomsten

In aanloop naar de derde tender zal AgentschapNL een viertal voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. U kunt zich hier aanmelden. Per bijeenkomst is plaats voor ongeveer 40 bezoekers. Meld u dus tijdig aan.

Datum Plaats
19 juni 2012 Den Haag
21 juni 2012 Eindhoven
22 juni 2012 Zwolle
5 juli 2012 Utrecht

Op de IPC website leest u aanvullende informatie over zowel de derde tender IPC-projecten als de verkenning van samenwerking.