Eerste convenant Partners for International Business getekend

Op 25 juni 2012 heeft Agentschap NL namens de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie het eerste Partners for International Business (PIB)-convenant getekend. Dit convenant is afgesloten met het Orange goes Green Cluster en richt zich volledig op duurzaamheid en biobased economy.

Orange Goes Green

Met de nieuwe dienstverlening Partners for International Business wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Het Orange Goes Green cluster is deze partnerschap aangegaan met als resultaat een meerjarenprogramma waarin economische diplomatie, promotionele activiteiten en kennisoverdracht tussen Nederlandse en Amerikaanse overheden, kennisinstellingen en bedrijven centraal staan.

Rolmodel

Het Orange goes Green programma is opgebouwd rond de thema’s hernieuwbare energie, biobased economy, energie-efficiëntie, energieopslag, smart grid/city en elektrisch transport. Bij succes zal PIB als rolmodel fungeren voor publiek-private samenwerking in de toekomst. Op 26 juni is een tweede PIB-convenant getekend op het gebied van luchtvaartindustrie in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit jaar zullen naar verwachting 20 PIB-convenanten gesloten worden.

Partners

Het convenant is ondertekend door Agentschap NL en een consortium van de Rabobank, Deerns, Ecofys, Priva, Tocardo, IF Technology, Aqualiner en de Wageningen University & Research centre. Real NewEnergy, een Nederlands-Amerikaans duurzaam energiebedrijf, is namens het consortium de penvoerder en kartrekker. Vanuit de Nederlandse overheid is het consulaat-generaal in San Francisco de primaire partner.

Bron: Agentschap Nl: http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/eerste-convenant-partners-international-business-getekend