Syntens jaagt Biobased economy aan als groenmotor van Zuid-Holland

Productie op basis van duurzame biomassa, in plaats van fossiele grondstoffen. Zuid-Holland loopt vooraan en profileert zich als een van de leiders van de biobased economy. Syntens Innovatiecentrum sluit het MKB aan op de Biobased Economy door kennis te verbinden aan innovatiekansen. Syntens heeft intussen veel expertise om het MKB in contact te brengen met kennispartijen, samen te werken en nieuwe business te genereren voor het MKB. Zo jaagt Syntens economische impulsen voor het MKB in de regio aan en maakt van een groeimotor een Groenmotor. 

De aanpak van Syntens in vogelvlucht

MKB-ondernemers ontbreekt het veelal de financiële mogelijkheden en de aansluiting bij thema’s, die het eigen bedrijf overstijgen. Syntens kent deze ondernemers, hun drive en hun mogelijkheden als geen ander. Vanuit deze insteek zijn zij betrokken bij verschillende perspectiefrijke projecten op het gebied van de biobased economy, onder meer in de Rotterdamse haven en in Greenport Zuid-Holland. Aan de andere kant wordt reeds intensief samengewerkt met kennisinstellingen als TNO, WUR en TU Delft en UNI Leiden op het vlak van de biobased economy.

Groene mest van Proton Ventures
Een treffend voorbeeld waarbij Syntens succesvol partijen bij elkaar brengt is de innovatieve productiemethode van groene nitraatmeststoffen door Proton Ventures. Vooruitstrevende initiatieven, die de ontwikkeling van Greenport Westland-Oostland naar een duurzame industrie versnellen. Daarom ondersteunt Syntens Proton Ventures binnen het businesscluster Bio-nitraat.

Naast dit voorbeeld heeft Syntens in 2012 tal van andere biobased trajecten opgestart. Slimme verbindingen leggen leidt tot nieuwe omzet voor MKB bedrijven. Het MKB in Rotterdam met zijn BioPort maar ook de Greenports in Zuid-Holland worden hier sterker van. 

Meer informatie?

 

Lees de Biobased Nieuwsbrief