Concrete stappen naar een Biobased Economy in Limburg

Op initiatief van LIOF hebben Greenport Venlo, Chemelot, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg op 26 juni,  tijdens het Biobased Economy Event Limburg op de Floriade een intentieverklaring getekend om nauw samen te gaan werken aan een biobased economy voor Limburg.

Met de ondertekening van de intentieverklaring wil LIOF de samenwerking tussen deze vier partijen concreet vorm geven, met als uiteindelijke doel: meer bedrijvigheid, een toename van het aantal banen en het behoud van aanwezige kennis in de gehele Provincie, kortom een sterke Limburgse economie.

De biobased economy is een economie die niet op olie draait, een grondstof die steeds schaarser en daarom ook steeds duurder wordt, maar op biomassa; planten en plantenresten. Biomassa is bij uitstek geschikt als grondstof voor verschillende toepassingen, zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën.

De grote diversiteit aan biomassa, een goed ontwikkelde procesindustrie en  een innovatieve primaire sector met veel bedrijven op Greenport Venlo en de nu al aanwezige proeffabrieken, chemische industrie en open-innovatiecultuur op Chemelot, vormen samen de essentiële basis  voor de ontwikkeling van een biobased economy. De biomassa uit Greenport Venlo zal uiteindelijk verwerkt worden tot chemische producten op Chemelot. De nodige verwerkingsstappenstappen daartussen zijn onderdeel van de gezamenlijke kennisontwikkeling die de komende jaren ingevuld gaat worden.

De UM zal, in samenwerking met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, aan de behoefte aan hoogopgeleid personeel tegemoetkomen en bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van biobased economy, onder andere door de verdere ontwikkeling van haar Maastricht Science Program en het aangekondigde internationale onderzoeksinstituut voor advanced biobased materials op Chemelot.

De Provincie Limburg ondersteunt  de ontwikkelingen rondom de biobased economy in Limburg  via hun deelname aan Greenport Venlo, Chemelot en de Health Campus Maastricht, door middel van stimulerend beleid, maar ook door betrokkenheid in het realiseren van nieuwe programma’s rondom debiobased economy.

Meer informatie

http://bbe-limburg.nl/

http://www.chemelot.nl/default.aspx?id=24&nid=775&template=overig/eventdetail.htm&taal=nl

http://www.lltb.nl/nieuwsberichten/website/limburg-biobased-provincie-nummer-n

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/ConcreteStappenNaarEenBiobasedEconomyInLimburg.htm

http://www.greenportvenlo.nl/nl/innoveren/biobased-economy