Public consultation “Bio-based industries, towards a public-private partnership under Horizon 2020”

Uw medewerking wordt gevraagd aan de ‘Biobased Industries’ questionnaire van de Europese Commissie. Deze ‘public consultation’ on “Bio-based industries, towards a public-private partnership under Horizon 2020” kunt u vinden via de link: http://ec.europa.eu/research/consultations/bio_based_h2020/consultation_en.htm

Deze questionnaire heeft betrekking op de realisatie van een grote institutionele Publiek Private Samenwerking (PPP) op het gebied van de Bio Economy. Het doel van deze PPP is een duurzame en concurrerende biobased economy te realiseren in Europa. Hiervoor zullen nieuwe biobased waardeketens worden ontwikkeld, startend vanuit ‘de plant’ enerzijds, en vanuit ‘de biobased vraag vanuit maatschappij en industrie’ anderzijds. Inclusief de ontwikkeling van alle hiervoor benodigde technologieën en concepten, en demo-installaties.

Deze PPP, met beoogde omvang van ca 2 miljard Euro, zal vallen onder Horizon 2020, het vervolg op het 7e kader programma. Horizon 2020 loopt van 2014 tot 2020.

Onlangs is het draft Vision Document van dit initiatief gereed gekomen, welke u hier kunt vinden. De resultaten uit de questionnaire zullen worden gebruikt om onderzoeks- en innovatie-activiteiten binnen de PPP verder vorm te geven. Met name het aantal respondenten is belangrijk om de wenselijkheid van Europese subsidie voor RD&I projecten in de Biobased Economy te benadrukken. Wij vertrouwen dan ook op uw medewerking.

Mocht u vragen hebben over het PPP-initiatief, of er nauwer bij betrokken willen raken kunt u contact opnemen met Annita Westenbroek (westenbroek@dutchbiorefinerycluster.nl).