Smart Green Gas Grid test van start gegaan

In de omgeving van Bunschoten-Spakenburg wordt door Stedin gedurende de maand augustus een proef gedaan met een Smart Green Gas Grid. Met een SG3 wordt extra invoedingsruimte ten behoeve van groen gas gecreëerd in het reguliere gasnet. Het gasnet dient als buffer op het moment dat meer groen gas wordt ingevoed dan op datzelfde moment wordt afgenomen. Daartoe wordt tijdelijk de druk van de gasontvangstations in het 8 bar net verlaagd naar 4,5 bar.

Het doel van de proef is om te controleren of theorie en praktijk met elkaar overeenkomen voor wat betreft het creëren van bufferruimte in het gasnet en om na te gaan in hoeverre de drukverlaging van gasontvangstations probleemloos mogelijk is voor zowel GTS als afnemers. Er wordt bij de proef intensief samengewerkt met GTS die de drukverlaging van twee gasontvangstations realiseert en real time data ter beschikking stelt. Kiwa, Gavilar en Inter Act bieden de noodzakelijke technische ondersteuning.

Meer informatie hierover is te lezen op: www.sg3.nl

Bron: Stichting Groen Gas