Nieuws
Agenda

Waterschappen tekenen intentieverklaring voor biobased Brabant

Donderdag 30 augustus ondertekenen de Brabantse Waterschappen en vertegenwoordigers van 11 Brabantse bedrijven de “Intentieverklaring Brabantse Bedrijven en Waterschappen werken samen aan innovatie voor een Biobased Brabant”. Nog 4 bedrijven hebben aangegeven deel te willen nemen en de verklaring later te ondertekenen.
Het initiatief is ontstaan vanuit het overleg van de Noord Brabantse Waterschapsbond met het bedrijfsleven in Brabant, waaronder de VIW (Vereniging Industrie Water). Met de ondertekening van deze intentieverklaring versterken de partijen de samenwerking op het gebied van:

  • Het verkleinen van de waterfootprint van Brabantse producten door efficiënt watergebruik en -hergebruik;
  • Productie van energie uit afvalwater;
  • Productie van grondstoffen / nutriënten uit afvalwater.

Aqua meets Chemistry

Begin 2012 ontstond het initiatief om meer samen te werken en elkaars kennis beter te benutten door innovatie inde afvalwaterketen, besparing van watergebruik en het hergebruik van reststoffen in de afvalwaterketen. Het doel van de samenwerking is te werken aan een Brabantse economie, die (niet meer afhankelijk is van olie voor productie van energie en grondstoffen, maar deze) energie volledig uit biomassa weet te produceren en schaarse grondstoffen uit afval weet terug te winnen. De waterketen is daarin een cruciale schakel: water (met organische fracties) is een van de grootste reststromen die als input voor de biobasedeconomy kan dienen.
Inmiddels zijn een groot aantal partijen met elkaar in contact gebracht, zijn de eerste afspraken gemaakt en ervaringen uitgewisseld. Op maandag 27 augustus heeft al een eerste Meeting of the MindsBiobased plaatsgevonden op de Biobased Campus bij Sabic in Bergen op Zoom. Daarbij hebben vertegenwoordigers van bedrijfsleven en waterschappen hun eerste ervaringen rondom Biobased uitgewisseld. Daar is afgesproken dat waterschappen en bedrijven hun vraag en aanbod van reststoffen en kansen voor produkten bij elkaar gaan brengen onder de titel Aqua meets Chemistry.

Nieuwe producten en concepten
Het Brabants bedrijfsleven kent een groot aantal bedrijven in de chemie en de agro-food sector, waarbij water wordt gebruikt, afvalwater vrijkomt en afvalstoffen worden geproduceerd. De VIW heeft een inventarisatie onder haar leden bedrijven gehouden waaruit blijkt dat 14 bedrijven kansen zien voor concrete projecten. Waterschappen zuiveren het afvalwater van huishoudens en een deel van deze bedrijven. Op bestaande RWZI’s loopt een groot aantal nieuwe projecten. Zowel bij de bedrijven, het Biobased Platform als de waterschappen wordt stevig ingezet op innovatie. Niet alleen om de produktie te verbeteren, maar vooral om geheel nieuwe concepten en produkten te ontwikkelen, die tot echte doorbraken kunnen leiden, zoals het gebruik van bioplastics, terugwinning en hergebruik van vezels, nutriënten, de energiefabriek en de grondstoffenfabriek in plaats van een RioolWaterZuivering.
 

Deelnemers

Deelnemers intentieverklaringleden van de Vereniging Industrie Water [VIW] :
1. Cosun, Breda
2. Ardo BV, Zundert
3. IFF B.V. Tilburg
4. Heineken Nederland Supply, ‘s-Hertogenbosch
5. FrieslandCampina DMV B.V., Veghel
6. Bavaria N.V. Lieshout
7. Coca Cola Enterprises Nederland, Dongen
8. Mars Nederland B.V., Veghel
9. HAK B.V. Giessen
10. FrieslandCampina Butter &Milk ‘s-Hertogenbosch
11. FUJIFILM Manufacturing Europe BV Tilburg
12. Kwaliflex B.V. Wanroij
13. NyrstarBudel B.V. BudelDorpplein
14. Trobas Gelatine B.V. Dongen
15. Nutricia Cuijk B.V Cuijk
16. FrieslandCampinaCheese Rijkevoort
17. Vlisco Netherlands B.V Helmond

Noord Brabantse WaterschapsBond, p/a waterschap Brabantse Delta
• Waterschap de Dommel, Boxtel
• Waterschap Aa en Maas, ’s-Hertogenbosch
• Waterschap Rivierenland, Tiel
• Waterschap Brabantse Delta, Breda

bron: Waterschap Brabantse Delta, 30/08/12