Kansen voor biomassa op buitenplaatsen

Het is goed mogelijk om hout uit onderhoud van landschap en bos te gebruiken voor lokale energie, bijvoorbeeld voor warmte uit houtverbrandingsinstallaties. Dit blijkt uit een innovatief project in het oosten van de provincie Utrecht. Nu wordt dit hout nog vaak als afval verwerkt. Dit biedt kansen voor buitenplaatsen, waar veel hout beschikbaar komt bij onderhoud om de exploitatiekosten in de hand te houden.

Succesfactoren

Het project laat zien dat het haalbaar is om een rendabele, regionale biomassamarkt te ontwikkelen. In het project zijn enkele belangrijke factoren naar voren gekomen, die de slaagkans van zo’n markt aanzienlijk vergroten:

  1. Zet in op de ontwikkeling van kleinschalige- of middelgrote installaties die leveren aan kleinverbruikers;
  2. Ga uit van kansrijke locaties in het gebied
  3. Beperk het transport tot korte afstanden;
  4. Werk lokaal en beperk de stappen in de keten tot een minimum;
  5. Kies voor houtinstallaties met lage kapitaalkosten, eenvoudig en robuust;
  6. Kies voor toepassingen waarbij de installatie intensief en continue wordt gebruikt;
  7. Ontwikkel nieuwe pilots op lokaal niveau en in samenwerking met meerdere leveranciers. Kijk naar de meerwaarde van coöperatievorming;
  8. Betrek de gemeente actief bij nieuwe initiatieven;
  9. Baseer nieuwe business cases op reëel te verwachten marktprijzen;
  10. Laat de verantwoordelijkheid voor nieuwe initiatieven vanaf het begin zoveel mogelijk bij lokale partijen

De bosgroep in de Langbroekerwetering en Borgman beheer in het oostelijk deel van het gebied bereiden vervolgacties voor.

Lees meer in de samenvatting van het rapport: Groengoud uit landschapsonderhoud.

Het volledige rapport kunt u opvragen bij marlide.rooding@probos.nl