Versnellerteam gaat verder

Diverse ministeries houden zich bezig met groen gas. De rijksoverheid heeft in 2010 één loket opgericht waar beleidsambtenaren van de betrokken ministeries alle vraagstukken over groen gas uit de sector behandelen. En dat zet zoden aan de dijk. Van de ruim honderd aangedragen knelpunten zijn er zestig als beleidsvraagstuk geformuleerd en daarvan is inmiddels meer dan de helft opgelost. Reden om als Versnellerteam door te gaan en nauw te samen te werken met GGNL.

Het Versnellerteam brengt praktische werkdocumenten uit waarin voor de sector duidelijk de stand van zaken staat beschreven. Als knelpunten niet door de overheid worden aangepakt dan wordt dat duidelijk gemeld. Knelpunten verdwijnen dus niet zomaar van de agenda. Deze werkwijze is effectief. En omdat in een relatief nieuwe markt als groen gas nog veel vragen leven, is besloten dat het Versnellerteam voorlopig blijft bestaan. Er staan nu 34 knelpunten op de agenda, waaronder het nieuwe onderwerp vergassing. Gezien de technische fase waarin vergassing zich bevindt, worden op dat terrein de nodige vraagstukken verwacht waarbij de overheid soelaas kan bieden.

Zes nieuwe clusters

Het Versnellerteam buigt zich het komende jaar over zes clusters, namelijk: invoeden van groen gas in het gasnet, de meststoffenwet (Positieve Lijst en digestaat), ruimtelijke ordening en milieuwetgeving, SDE+, groen gas in transport en vergassing. Agentschap NL is via het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) vertegenwoordigd in het Versnellerteam en fungeert daarnaast als aanspreekpunt voor de markt bijvoorbeeld via het Steunpunt vergunningverlening.

GGNL en het Versnellerteam gaan nauwer samenwerken. Leidend voor de agenda van het Versnellerteam zijn de vragen uit de markt die op het terrein van de rijksoverheid liggen. Belangrijke taak van GGNL is deze vragen te verzamelen en te bundelen in concrete vragen voor het Versnellerteam.

Belangrijke bestaande thema’s

Het Versnellerteam gaat meer aandacht besteden aan de Green Deal Groen Gas. Daarnaast blijven bestaande thema’s als gaskwaliteit bij invoeding op het gasnet, vermindering van de aanvraagperiode van vergunningen, de afzet van digestaat, de inzet van reststromen als grondstof en het rijden op groen gas op de agenda staan.

Inmiddels is het derde werkdocument Groen gas van het Versnellerteam verschenen waarin alle overheidsmaatregelen overzichtelijk zijn gebundeld.

Meer informatie in het  werkdocument van juli 2012.